KDO SMO?

RC NOVO MESTO

POSLANSTVO

Razvijamo podporno okolje za rast podjetništva in nastanek delovnih mest ter omogočamo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije.

NAMEN

Spodbujanje podjetništva in regionalnega razvoja.

VREDNOTE

Odličnost, ustvarjalnost, sodelovanje, učinkovitost in odzivnost so temeljne vrednote, ki predstavljajo naš cilj in našo pot.

VIZIJA

Postati ključni partner razvoja in podjetništva v regijski odličnosti.

KDO SMO?

Ustanovljeni leta 1997 s strani dolenjskih občin ter območne obrtno-podjetniške in gospodarske zbornice.

Sprva smo delovali kot Regionalni podjetniški center (RPC) na območju Dolenjske, nato še na območju Bele krajine. Leta 2000 smo razširili svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo JV Slovenija, ki poleg Dolenjske in Bele krajine zajema tudi Kočevško-ribniško območje.

Danes naš team sestavlja 18 sodelavcev, ki so strokovnjaki na področju regionalnega razvoja, podjetništva, turizma, podeželja in robotike.

Naša vizija je postati razvojna institucija, ki bo nudila podjetnikom vso potrebno pomoč pri razvoju njihovih podjetniških idej, občinam in ostalim institucijam v okolju pa strokovno podporo pri izvedbi razvojnih projektov s katerimi bodo kandidirali na razpisana sredstva EU strukturnih skladov in s tem prispevala k izboljšanju življenja vseh prebivalcev na tem območju.

NAŠA EKIPA

Franci Bratkovič

Franci Bratkovič

direktor

Izkušnje

T: 07 60 02 989

M: 051 615 215

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746ivokt1532303746arb.i1532303746cnarf1532303746

Irma Klobčar

Irma Klobčar

poslovna sekretarka

Izkušnje

T: 07 33 72 980

E: is.mn1532303746-cr@r1532303746acbol1532303746k.amr1532303746i1532303746

Tatjana Malnarič

Tatjana Malnarič

vodja projektov

Področje dela: Pravne zadeve

Izkušnje

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746iranl1532303746am.an1532303746ajtat1532303746

Vesna Maksimović

Vesna Maksimović

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

T: 07 33 72 984

M: 040 507 079

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746ivomi1532303746skam.1532303746ansev1532303746

mag. Tatjana Hutar

mag. Tatjana Hutar

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

T: 07 33 72 984

M: 040 844 023

E: is.mn1532303746-cr@r1532303746atuh.1532303746anajt1532303746at1532303746

Tjaša Kump Murn

Tjaša Kump Murn

svetovalka

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Pokolpje

Izkušnje

T: 07 33 72 992

M: 031 390 449

E: is.mn1532303746-cr@n1532303746rum.p1532303746muk.a1532303746sajt1532303746

Jožica Povše

Jožica Povše

svetovalka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

T: 07 33 72 985

M: 041 317 177

E: is.mn1532303746-cr@e1532303746svop.1532303746acizo1532303746j1532303746

Tina Štefanič

Tina Štefanič

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

Izkušnje

T: 07 60 00 993

M: 040 957 899

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746inafe1532303746ts.an1532303746it1532303746

Anja Jakše

Anja Jakše

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina, organizacija izobraževanj in delavnic

Izkušnje

T: 040 587 844

E: is.mn1532303746-cr@e1532303746skaj.1532303746ajna1532303746

Simon Kovačič

Simon Kovačič

strokovni sodelavec

Področje dela: Regionalna destinacijska organizacija za spodbujane razvoja turizma v regiji JV Slovenija, Splošne razvojne naloge

Izkušnje

T: 07 33 72 990

M: 040 750 079

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746icavo1532303746k.nom1532303746is1532303746

Maja Pregelj

Maja Pregelj

strokovna sodelavka

Področje dela: Regionalna destinacijska organizacija za spodbujane razvoja turizma v regiji JV Slovenija

Izkušnje

T: 07 33 72 990

M: 031 715 374

E: is.mn1532303746-cr@j1532303746leger1532303746p.aja1532303746m1532303746

Aleksandra Pavlič

Aleksandra Pavlič

strokovna sodelavka

Področje dela: Informacijska točka Europe Direct, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobre prakse

Izkušnje

T: 07 33 72 982

M: 040 523 336

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746ilvap1532303746.ardn1532303746askel1532303746a1532303746

Miljana Balaban

Miljana Balaban

vodja projektov

Področje dela: Garancijska shema za Dolenjsko, Regijska garancijska shema za regijo JV Slovenija, Subvencija obrestne mere

Izkušnje

T: 07 33 72 987

E: is.mn1532303746-cr@n1532303746abala1532303746b.ana1532303746jlim1532303746

Maja Smerdu

Maja Smerdu

vodja projektov

Področje dela: Regijska štipendijska shema, Postopki e-VEM

Izkušnje

T: 07 33 72 988

M: 040 605 581

E: is.mn1532303746-cr@u1532303746drems1532303746.ajam1532303746

Darja Smiljić

Darja Smiljić

svetovalka

Področje dela: SPOT Svetovanje (informiranje, splošno podjetniško svetovanje, registracija podjetij in podjetnikov preko spletnega portala e-VEM)

Izkušnje

T: 07 33 72 986

M: 040 197 264

E: is.mn1532303746-cr@c1532303746ijlim1532303746s.ajr1532303746ad1532303746

Simon Jeraj

Simon Jeraj

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks, Splošno podjetniško svetovanje

Izkušnje

T: 07 33 72 991

M: 031 519 568

E: is.mn1532303746-cr@j1532303746arej.1532303746nomis1532303746

 Aleksej Metelko

Aleksej Metelko

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Podjetniško svetovanje ter mentoriranje, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

Izkušnje

E: is.mn1532303746-cr@o1532303746klete1532303746m.jes1532303746kela1532303746

Elizabeta Smrke

Elizabeta Smrke

svetovalka za računovodstvo in finance

Izkušnje

T: 07 33 72 983

E: is.mn1532303746-cr@e1532303746krms.1532303746ateba1532303746zile1532303746

Kot regionalna razvojna agencija predstavljamo pomembno stičišče različnih informacij, projektnih idej, programov in pobud ter kraj, kjer se rojevajo razvojna partnerstva.

Kako vam lahko pomagamo?

S povezovanjem deležnikov v regiji uspešno pospešujemo realizacijo razvojno prebojnih projektov.

NAŠI PARTNERJI

Vas zanima kdo so naši partnerji in s katerimi partnerskimi institucijami sodelujemo?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Do 31. 8. 2018 je naš poštni naslov še vedno:

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1532303746-cr@o1532303746fni1532303746

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest