AKTUALNI RAZPISI

Razpis: Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino prevoda prijave Upravičeni stroški Upravičeni...

Razpis: Vavčer za certifikate kakovosti

Vavčer za certifikate kakovosti Upravičeni stroški Upravičeni stroški: stroški, ki so nastali od  1. 1. 2019 dalje, vendar najdlje 1 leto po sklenitvi pogodbe Stroški priprave na certificiranje, to so stroški zunanjega izvajalca, ki se ga izbere pred prijavo na javni...

GSD razpis 2018

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2018 Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in...

Želite biti obveščeni o aktualnih razpisih, izobraževanjih, seminarjih in delavnicah?

NACIONALNI RAZPISI

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

Datum objave: 15. 2. 2019

Rok za oddajo: 15. 3. 2019

Status: odprt

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020

Datum objave: 15. 2. 2019

Rok za oddajo: 1. 3. 2019 do 12:00

Status: odprt

ROGLAB OPEN: AKTIVNO STARANJE

Datum objave: 12. 2. 2019

Rok za oddajo: 12. 4. 2019

Status: odprt

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019

Datum objave: 1. 2. 2019

Rok za oddajo: 17. 5. 2019 do 13:00

Status: odprt

Financiranje regionalnega in družbenega razvoja

Datum objave:

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Financiranje infrastrukturnih in energetskih projektov

Datum objave:

Rok za oddajo: 

Status: odprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 je objavljen

Datum objave:

Rok za oddajo: od 01. 4. 2019 do 30. 9. 2019

Status: odprt

Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

Datum objave: 21. 12. 2018

Rok za oddajo: 22. 2. 2019

Status: odprt

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: 23. 4. 2019 do 23:59h

Status: odprt

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo: 24. 4. 2019 do 23:59h

Status: odprt

2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Datum objave: 21. 12. 2018

Rok za oddajo: 12. 4. 2019 do 23:59h

Status: odprt

ERA-CVD Call for Applications for EXCELLENT PAPER IN CARDIOVASCULAR RESEARCH AWARD 2019

Datum objave: 7. 1. 2019

Rok za oddajo: 1. 3. 2019 do 14:00h

Status: odprt

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Datum objave: 28. 12. 2018

Rok za oddajo:

Status: odprt

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Datum objave: 14. 12. 2018

Rok za oddajo: 20. 2. 2019 do 23:59h

Status: odprt

QuantERA Call 2019 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Technologies

Datum objave: 22. 11. 2018

Rok za oddajo: 18. 2. 2019 do 17:00h

Status: odprt

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Datum objave: 16. 11. 2018

Rok za oddajo: 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022 in 16. 5. 2022.

Status: odprt

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18)

Datum objave: 5. 10. 2018

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Datum objave: 7. 9. 2018

Rok za oddajo: 1. 10. 2019 (2. rok), 1. 10. 2020 (3. rok), 1. 10. 20121 (4. rok)

Status: odprt

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Datum objave: 29. 6. 2018

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa

Status: odprt

Javni razpis za ukrep “Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve”

Datum objave: 15. 6. 2018

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa

Status: odprt

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum objave: 20. 6. 2018

Rok za oddajo: 21. 9. 2018

Status: odprt

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Datum objave: 8. 6. 2018

Rok za oddajo:  do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Datum objave: 24. 11. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017/2020

Datum objave: 1. 12. 2017

Rok za oddajo: 22. 11. 2019 za tretje odpiranje

Status: odprt

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Datum objave: 20. 10. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Datum objave: 15. 4. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Datum objave: 12. 8. 2016

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Datum objave: 21. 4. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

Datum objave: 9. 6. 2017

Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Status: odprt

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Datum objave: 18. 8. 2017

Rok za oddajo: do razdelitve razpisanih sredstev

Status: odprt

MEDNARODNI RAZPISI

Interreg Danube Transnational Programme

Datum objave: 28. 1. 2019

Rok za oddajo: /

Status: odprt

Interreg Adrion

Datum objave: Predviden datum objave 2. razpisa je konec leta 2018

Rok za oddajo: /

Status: najava

Horizon2020

Datum objave: odprtih več razpisov

Rok za oddajo: /

Status: odprt

OPOMBE: Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojnega centra Novo mesto. Seznam se osvežuje 1x tedensko. Osveženo: 18. 2. 2019

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1550761894-cr@o1550761894fni1550761894

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest