Regionalna delavnica: Delovanje in vzdrževanje ažurne evidence funkcionalno degradiranih območij (FDO) v Sloveniji – regija JV Slovenija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS sofinancirata aplikativni raziskovalni projekt z naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij (DO), izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«. Izvajalci projekta so Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljan (vodilni partner), v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetskim inštitutom Slovenije. Prvi del projekta je bil usmerjen v postavitev metodologije in pripravo na popis funkcionalno degradiranih območij (FDO) na terenu, ki so ga v drugem delu tudi izvedli v izbranih sedmih statističnih regijah. Popis FDO je bil zaključen konec junija 2016. V času popisa so obiskali vse občine izbranih regij, katerih predstavniki ste odigrali pomembno vlogo pri posredovanju informacij o FDO. Na podlagi izbranih kriterijev je bilo popisanih 446 FDO v skupni površini skoraj 1700 ha.

Vzporedno s popisom so potekale aktivnosti vzpostavitve nacionalne evidence FDO in izdelava aplikacije za vnos in pregledovanje podatkov. Del raziskovalnega projekta je usmerjen še v pripravo ustreznih ukrepov za reaktivacijo FDO.

Eden pomembnejših korakov v okviru projekta je tudi izvedba delavnic na regionalni ravni, kjer se bo vse vključene deležnike seznanilo z rezultati projekta.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 22. maja 2017 ob 9:00 uri, v dvorani Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto.

Prosimo, da svojo  udeležbo sporočite na mail: tjasa.kump.murn@rc-nm.si najkasneje do 17. 5. 2017.

Vabilo najdete tukaj.

Program delavnice najdete tukaj.

Priročnik najdete tukaj.

 

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This