STORITVE

NAŠE STORITVE ZAJEMAJO SLEDEČA PODROČJA:

Regionalni razvoj

V okviru regionalnega razvoja identificiramo in pripravljamo regijske razvojne programe, razvijamo regijske razvojne projekte, strategije in dokumentacijo. Hkrati delujemo na področju razvoja turizma in podeželja, imamo vzpostavljeno Regionalno štipendijsko shemo ter Europe Direct točko.

Podjetništvo

V okviru podjetništva opravljamo podjetniška svetovanja in izobraževanja, omogočamo ugodnejše bančne kredite in garancije, nudimo pomoč pri pridobivanju ustreznih kadrov skozi štipendijsko shemo, ponujamo ustrezne prostore za zagon startup-ov in mladih podjetij, coworking ter najem sejnih dvoran.

Projektna pisarna

V projektni pisarni skrbimo za razvoj in uspešno realizacijo projektov. Smo kreativna in učinkovita ekipa z večletnimi izkušnjami na področju projektnega dela in z mnogimi že uspešno izvedenimi projekti. Podporo nudimo tako projektom vaše organizacije, kot tudi regionalnim, čezmejnim in mednarodnim projektom.

PROJEKTNA PISARNA

Želite realizirati svojo projektno idejo? Skupaj z vami razvijemo idejno rešitev in nudimo celovito podporo njeni realizaciji. Tudi s pomočjo mreže razvojnih partnerjev in EU sredstev.

Več

Razvijamo podporno okolje za rast podjetništva, nastanek delovnih mest ter omogočamo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije.

FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA

V okviru spodbujanja razvoja podjetništva izvajamo Garancijsko shemo za Dolenjsko, Regijsko garancijsko shemo in Subvencijo obrestne mere, katerih namen so finančne spodbude za podjetja v regiji JV Slovenija.

Več

Stremimo k izkoriščanju in aktiviranju razvojnih potencialov regije ter iskanju in vspostavljanju sinergij med razvojnimi partnerji.

VEM TOČKA

V okviru VEM točke zagotavljamo celovite brezplačne podporne storitve namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v fazi razvoja.

  

Več

Svetujemo in informiramo o aktualnih razpisih in poslovnih priložnostih.

PODJETNIŠKI INKUBATOR PODBREZNIK

Podjetniški inkubator je urejeno poslovno okolje s sodobno infrastrukturo in naborom upravnih in intelektualnih storitev za nastanek in razvoj podjetij.

Več

Spodbujamo konkurenčnost gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest.

IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETJA

Z izobraževanji podjetnikov omogočamo mikro in malim podjetjem, podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom dostop do znanj in novosti.

Več

Nudimo vrsto podpornih storitev za podjetnike in bodoče podjetnike.

CENTER RAZVOJA, RAZISKAV IN INOVACIJ

Vas zanima robotika? Potrebujete znanja in usposabljanja s področja industrijske robotike? Želite izvesti projekt robotizacije in avtomatizacije v podjetju?

Več

Tukaj smo, da vam na razumljiv in zanimiv način približamo robotiko.

MREŽA SVETOVALCEV

Zavedamo se da nihče ne zmore narediti vsega sam. Zato gradimo mrežo strokovnjakov, mentorjev in posameznikov, ki s svojim znanjem, izkušnjami ter pozitivno energijo pomagajo reševati izzive ter premikati poslovne ideje dalje.

Več

S skupnimi močmi do poslovnega uspeha.

ZA MLADE

Potrebuješ štipendijo? Želiš pridobiti znanja s področja podjetništva ali le pridobiti dodatne informacije o EU na zabaven način?

Več

Dobre ideje spreminjamo v odlične projekte.

PODEŽELJE

Imate inovativno idejo, ki bi jo razvijali na podeželju, pa ne veste na koga bi se obrnili? Si želite aktivno vključiti v doseganje razvojnih ciljev lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«?

Več

Kot regionalna razvojna agencija predstavljamo pomembno stičišče različnih informacij, projektnih idej, programov in pobud ter kraj kjer se rojevajo razvojna partnerstva.

TURIZEM

Potrebujete pomoč pri oblikovanju, promociji in trženju konkurenčnih turističnih produktov? Se želite povezati v partnerstvo, ki zagotavlja celovito turistično ponudbo regije?

Več

Povezujemo javni sektor z gospodarstvom in civilno družbo ter tako dosegamo takojšnje razvojne učinke.

REGIONALNO RAZVOJNO NAČRTOVANJE

V okviru regionalnega razvoja pripravljamo in izvajamo razvojne programe, projekte, strategije in ustrezno dokumentacijo, s čimer ustvarjamo boljše pogoje za življenje v regiji.

Več

S povezovanjem deležnikov v regiji uspešno pospešujemo realizacijo razvojno prebojnih projektov.

EUROPE DIRECT TOČKA

V okviru Europe Direct točke nudimo hitre odgovore o EU, vodimo vas do najboljših virov informacij, nasvetov in kontaktnih podatkov EU ter vam dajemo informacije o pravicah in možnostih, ki jih imate kot državljani EU.

Več

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26
SI-8000 Novo mesto

OBČINE

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: info@rc-nm.si

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Pin It on Pinterest

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se tukaj

You have Successfully Subscribed!