Seminar: DNK kupca danes in v naslednjih petih letih. Kako mu prodati?