Univerza na Primorskem bo razdelila 60.000 EUR bodočim in mladim slovenskim podjetnikom za Erasmus usposabljanja pri izkušenih tujih podjetnikih v EU

Univerza na Primorskem je pridobila nov projekt v okviru programa COSME-Erasmus za mlade podjetnike in ponuja bodočim in mladim slovenskim podjetnikom nove priložnosti za Erasmus usposabljanja pri izkušenih podjetnikih v tujini.

Na lanskoletnem razpisu Evropske komisije za nadaljevanje delovanja mreže posredniških organizacij programa Erasmus za mlade podjetnike je Univerza na Primorskem, v partnerstvu z 9 tujimi organizacijami, uspela pridobiti nov projekt OPEN EYE 2017-2020, ki bo v naslednjih 4 letih omogočal izvedbo več kot 50 Erasmus usposabljanj slovenskim udeležencem. Za prvi dve leti projekta je bodočim in mladim slovenskim podjetnikom na voljo skoraj 60.000 EUR za usposabljanja pri izkušenih tujih podjetnikih, ki vodijo lastno mikro, malo ali srednje veliko podjetje.

Projekt se je začel s 1. februarjem 2017 in bo trajal do 31. Januarja 2021. V tem času želi Univerza na Primorskem pritegniti čimveč bodočih in mladih slovenskih podjetnikov (podjetnik<3leta), da se vključijo v program Erasmus za mlade podjetnike in izkoristijo možnosti ter priložnosti, ki jih program ponuja. Starost in status udeležencev pri tem nista pomembna.

Univerza na Primorskem prav tako vabi k sodelovanju v programu Erasmus za mlade podjetnike izkušene slovenske podjetnike, ki imajo več kot 3 leta podjetniških izkušenj, da se prijavijo v program kot podjetniki gostitelji in ponudijo možnost gostovanja tujim mladim podjetnikom, ki si želijo pridobivati podjetniških veščin in znanj. Program Erasmus za mlade podjetnike izkušenim podjetnikom omogoča, da prek mladega podjetnika spoznajo možnosti poslovanja v državi iz katere prihaja mladi podjetnik, da skupaj z njim ocenijo možnosti prodora s svojimi produkti ali storitvami na tuj trg ter da mladega podjetnika vključujejo v svoje podjetniške projekte in aktivnosti. Dodatna prednost sodelovanja izkušenih podjetnikov v programu je, da jim mladega podjetnika, ki ga gostijo ni potrebno financirati, saj je sofinanciran iz programa Erasmus za mlade podjetnike.

Spomnimo, program »Erasmus za mlade podjetnike« je namenjen študentom, brezposelnim in zaposlenim, ki želijo stopiti na podjetniško pot ter bodočim in novim podjetnikom, ki si želijo pridobiti podjetniških kompetenc, znanj in izkušenj pri izkušenih tujih podjetnikih v EU. Program sofinancira 1-6-mesečno usposabljanje z mesečno dotacijo, ki se namenja za sofinanciranje stroškov prevoza, namestitve in prehrane. Dolžina usposabljanja je odvisna od dogovora s podjetnikom gostiteljem, višina subvencije pa zavisi od dolžine usposabljanja, lokacije izvedbe ter višine sredstev, ki jih ima na voljo izbrana posredniška organizacija.

Dodatne informacije: Univerza na Primorskem, Center za razvoj in prenos znanja deluje kot posredniška organizacija programa Erasmus za mlade podjetnike, Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa, Tel: (05) 663 77 13, e-naslov: .

Vir in informacije: Univerza na Primorskem, www.upr.si

Pin It on Pinterest

Share This