16. decembra 2020 je potekala 8. seja Regijske razvojne mreže Jugovzhodna Slovenija (RRM), ki je eden od organov razvojne regije Jugovzhodna Slovenija in tako z aktualnim programskim obdobjem 2014-2020 zaključuje svoj mandat v tej sestavi. Mreža je bila vzpostavljena 8. oktobra 2015 z namenom uresničevanja razvojnih prioritet razvojne regije Jugovzhodna Slovenija ob upoštevanju razvojne specializacije. Mreža je delovala z namenom krepitve povezovanja med razvojnimi institucijami v in izven regije ter izboljšanja položaja v večletnem programskem obdobju EU. Institucije so aktivno sodelovale pri oblikovanju in izvajanju regionalnih politik razvoja ter potrdile potrebo po njihovem izvajanju tudi v prihodnosti.

Na zadnji seji smo predstavili poročilo o delu organa v večletnem obdobju ter člane seznanili z delom RRA na področju regionalnega razvoja v preteklem letu.

Med drugim so partnerji razvojne mreže predstavili primere dobrih praks programov in projektov, ki so zaznamovali regijo v obdobju 2014-2020:

Člani so izpostavili potrebo po prihodnjem delovanju RRM ter ohranjanju najbolj perspektivnih razvojnih programov sodelovanja, kot sta bila Pokolpje in pristop CLLD (LAS).

Kot do sedaj, bodo pobude RRM posredovane Svetu regije JV Slovenija, ki bo z njimi seznanjen in bo o njih razpravljal na naslednji seji, njim pa sporočajo, da je v prihodnosti najbolj pomembno sodelovanje, korektnost, odločnost, inovativnost ter vključevanje civilne družbe in javnosti.

Vsem članom in udeležencem zadnje seje se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in  veselimo prihodnjih izzivov, ki čakajo Jugovzhodno Slovenijo v prihodnjem desetletju.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih...

Investicijska priložnost – Grad Gradac

Investicijska priložnost – Grad Gradac

Investicijska priložnost – Grad Gradac Grad Gradac je eden najbolj ohranjenih srednjeveških utrdb v Beli krajini in ponuja visoko stopnjo zasebnosti. Nahaja se namreč na čudovitem otočku, obkroženem s počasi tekočo reko – dostop do celotnega posestva pa je mogoč le...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This