Razvojni center Novo mesto je ponovno pridobil sredstva za zagon in razvoj startup podjetij v okviru operacije SIO-PIP-2020-22.

Cilj operacije SIO je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

Ciljne skupine so:

 • Potencialni podjetniki – inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij
 • Start up podjetja s potencialom rasti in razvoja.

V okviru projekta bomo izvajali aktivnosti:

 • Promocijsko-motivacijske dogodke,
 • Informiranje in svetovanje podjetnikov,
 • Tematske dogodke,
 • Mentorski program,
 • Svetovanje ekspertov.

Operacija bo potekala do 31. 7. 2023. Do takrat vabimo posameznike, ekipe in podjetja z inovativnimi podjetniškimi idejami, da se nam pridružijo v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik (PIP), kjer jim bomo pomagali zgraditi uspešno poslovno zgodbo.

Za obravnavo vaše ideje nas pokličite na 07 33 72 987 ali pošljite mail na 

OBRAVNAVA PODJETNIŠKE IDEJE

Z vami bomo opravili uvodni razgovor, v katerem bomo razdelali:

 • Problem, ki ga rešuje vaš produkt,
 • Ključne lastnosti vaše rešitve (izdelka ali storitve),
 • Potencial kupcev in trga,
 • Reference ekipe oz. podjetnika,
 • Ostale elemente poslovnega modela.

 

VKLJUČITEV IDEJE V NADALJNJE PROGRAME

Glede na analizo ideje, se bo naredil načrt nadaljnje obravnave:

 • Mentorski program
 • Ekspertna svetovanja
 • Motivacijski dogodki ali tematske delavnice

Operacijo SIO-PIP-2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Pin It on Pinterest

Share This