Aktualne in prihajajoče spodbude na področjih energetike, okolja, podnebja in trajnostne mobilnosti

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 28. maja 2024 na Stritarjevi ulici v centru Ljubljane organiziralo prvi Info dan MOPE (Ministrstva za okolje, podnebje in energijo). Na stojnicah so predstavili aktualne in prihajajoče javne razpise oziroma finančne spodbude, namenjene prebivalcem, podjetjem, javni upravi in nevladnim organizacijam. To so finančna sredstva, ki jih dodeljuje ministrstvo, pa tudi družbi Eko sklad in Borzen. Cilj razpisov je spodbujati trajnostni razvoj, zmanjševati negativen vpliv na okolje in prispevati k boju proti podnebnemu pregrevanju.

Poleg aktualnih razpisov je ministrstvo na družbi BORZEN pred kratkim vzpostavilo enotno kontaktno točko za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Namen kontaktne točke je ponuditi informacije in usmerjati vlagatelje v povezavi z obnovljivimi viri ter tako pospešiti investicije na področju obnovljivih virov energije. Kontaktna točka usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje. V pomoč pri razumevanju postopkov je bil izdelan tudi Priročnik.

Spodaj navajamo še aktualne in napovedane razpise za občine:

Aktualni razpisi:

 1. Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024).
 2. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti.
 3. Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev.
 4. Nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

Napovedani razpisi:

 1. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije – hidroelektrarne, geotermija ali sončne elektrarne na javnih stavbah (za občine sončne elektrarne; objava načrtovana v naslednji dneh)
 2. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (≈ september 2024)
 3. Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (≈ september 2024)
 4. Ukrepi energetskih prenov stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje ter naprednim upravljanjem sistemov v in na stavbah (tudi javnih) (≈ september 2024)
 5. Spodbujanje priprave projektov za energetsko prenovo javnih stavb (sofinanciranje dokumentacije) (≈ september 2024)
 6. Javni razpis za brezemisijska vozila za JPP (vozila, polnilnice, postaje za vodik za JPP)
 7. Subvencije za nakup e-vozil (≈ september 2024)
 8. Spodbujanje novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje) (≈ december 2024)
 9. Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE (sončne in vetrne elektrarne) (≈ december 2024)
 10. Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti (≈ januar 2025)
 11. Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz OVE ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije ob pretvorbi (≈ januar 2025)
 12. Javni razpis za spodbude energetskim skupnostim na OVE (sončne elektrarne, plitka geotermija) (≈ januar 2025)

Vir: Aktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Nadaljnje informacije na spletni strani MOPE in https://www.trajnostnaenergija.si/

V primeru načrtovanih projektov ali investicij na področju energije, okolja, podnebja ali mobilnosti v regiji se obrnite na kontaktno osebo Vane Urh.

 

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnostiDa se starejši zavedajo pomena digitalnih spretnosti, so dokazali z udeležbo na delavnici, ki jo je včeraj v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) pripravila Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This