Ali že razmišljate invoativno? Kako postati viden na spletu? Kaj in kako išče sodobni turist?

Vabljeni na BREZPLAČNO delavnico! – Obvezna prijava!

KJE? Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

KOMU JE NAMENJENA? Vsem obstoječim in prihodnjim turističnim ponudnikom; tistim, ki razvijate inovativno turistično idejo ; dijakom in študentom turizma….


Program:

9.00

»ZGODBA-IGRA-DOŽIVETJE« je sodobna kreativna delavnica, na kateri se podrobno spoznate zglobalnim trendom igrifkacije (ang. gamifcation) in s participativnimi moderatorskimi metodamipridete do novih rešitev za ustvarjanje višje dodane vrednosti v turizmu in gostinstvu. ALI STE VEDELI?- Da je globalni trend igrifkacije izjemna priložnost za razvoj slovenskega turizma? – Da je igrifkacijaturizma že dolgo tema na boljših evropskih turisticnih fakultetah? – Da imamo v Sloveniji eno najboljzanimivih scen t.i. »escape« turizma? – Da se na severu Evrope razvija t.i. LARP (live-action-role-playing)turizem?

Temo vodi: Žiga Novak, skupina Orehov gaj

12.00

Odmor, prigrizki

13.00

DRUŽBENA OMREŽJA & TURIZEM Spoznali boste moc Facebook-a in Instagram-a v promocijskihaktivnostih na podrocju turizma, primere dobrih digitalnih praks, pravila Facebook komuniciranja,brezplacna orodja ter uporabo Facebooka in Instagrama za inovativno komuniciranje v turizmu.

Temo vodi: Jure Kumljanc, Splet4U

15.00

INOVATIVNI TURISTICNI PRODUKTI REGIJE Predstavitev primerov dobre prakse inovativnih turisticnih produktov na podrocju Dolenjske in Bele krajine.

Temo vodi: Matjaž Pavlin, Kompas Novo mesto (dobitnik priznanja Sejalec 2010 za projekt Turizem v zidanicah)

Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

Vabljeni!

Operacija SIO 2016-2017 je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pin It on Pinterest

Share This