V petek, 27. 9. 2019 je na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekala delavnica z naslovom Strategije za zmanjšanje finančnih vrzeli za izvedbo investicij v gospodarsko javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja in poplavne varnosti v Sloveniji v organizaciji OECD in Evropske komisije ter v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Na delavnici smo bili prisotni tudi predstavniki Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Osrednja tema delavnice

Evropska komisija si prizadeva oceniti sposobnost držav članic, da pokrijejo naložbene in finančne potrebe, s katerimi se soočajo danes in do leta 2050, povezane z oskrbo z vodo, odvajanjem in čiščenjem in zaščito pred poplavami. Ocena bo podkrepila strateško razmišljanje o podpori, ki jo bo Evropska komisija lahko zagotovila državam članicam.

Kljub razmeroma visoki ravni skladnosti z zahtevami direktiv (Vodna direktiva, Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode in Direktiva o pitni vodi ) se nekatere države soočajo s pomanjkanjem sredstev ali nezadostnimi strategijami financiranja, da bi dosegle popolno skladnost. Poleg tega se bodo države članice morale soočiti z novimi izzivi v vodnem sektorju, kot so pojav novih onesnaževal ali podnebne spremembe, ki bodo zahtevali dodatne naložbe.

V prvi fazi projekta sta Evropska komisija in OECD pregledali prihodnje potrebe po naložbah in finančne zmogljivosti v državah članicah EU. Trenutni rezultati so bili predstavljeni na delavnici 18. maja 2018 v Bruslju, kjer so bili predstavljeni informativni listi za vseh 28 držav članic. V drugi fazi projekta se bo predstavilo podrobnejšo analizo na ravni države (8 do 10 držav članic EU), katere se bodo verjetno soočile z največjimi težavami.

Raziskava o finančnih potrebah po investicijah v izgradnjo javnih kanalizacijskih sistemov

Na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. smo v preteklih mesecih izvedli raziskavo o finančnih potrebah po investicijah v izgradnjo javnih kanalizacijskih sistemov v aglomeracijah pod 2.000 PE na ravni Slovenije. Podatke o aglomeracijah in ocenjenih vrednostih investicij smo pridobili od vseh 12 statističnih regij Slovenije in jih analizirali. Kot pobudnik raziskave smo rezultat v smislu potreb regije, predstavili predstavnikom OECD in Evropske komisije.

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da ocenjena vrednost investicij v izgradnjo javnih kanalizacijskih sistemov v aglomeracijah pod 2.000 PE v Sloveniji (glede na sedaj veljavno zakonodajo) znaša 898,9 mio EUR oziroma 452,2 mio EUR za V kohezijsko regijo oziroma 112,9 mio EUR le za regijo JV Slovenija.

Na Razvojnem centru Novo mesto se prizadevamo, da s skupnimi močmi poiščemo rešitev financiranja tovrstnih projektov. Rešitev, ki jo v tem trenutku vidimo pri tovrstnih projektih je, da implementiramo dobro prakso iz ostalih držav članic EU ter umestimo tovrstne projekte v Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Rezultat delavnice bo kratko (10 strani) poročilo, ki ga bo pripravila skupina OECD, ki bo ocenila ključna vprašanja in priporočila možnosti za reševanje finančnih izzivov v Sloveniji.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Produkt Turizem v zidanicah prejel evropsko nagrado

Produkt Turizem v zidanicah prejel evropsko nagrado

Produkt Turizem v zidanicah prejel evropsko nagradoTuristični produkt Turizem v zidanicah, ki ga na območju vinorodne dežele Posavje (Dolenjska, Bela krajina, Bizeljsko-Sremič) že od leta 2010 razvija »Konzorcij Turizem v zidanicah« je na letni konferenci ECTN...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This