Izola, 23. marec 2017V Sejni dvorani Občinskega sveta Občine Izola je potekal dogodek, posvečen evropskim naložbenim priložnostim. Na delavnici, ki je potekala v sklopu dogodkov “ABC EFSI-ja”, so se udeleženke in udeleženci seznanili z naložbenim načrtom za Evropo in prejeli praktična navodila za pripravo projektov.

Gospodarska in finančna kriza sta močno zmanjšali obseg javnih naložb v EU. Če hočemo obrniti ta negativen trend, oživiti evropsko gospodarstvo in ustvariti nova delovna mesta, potrebujemo skupne in usklajene ukrepe na evropski ravni. Eden izmed njih je naložbeni načrt za Evropo, ki podpira naložbe v državah članicah in čezmejne projekte. Ključni element načrta je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) – poljudno poimenovan »junkerjev sklad«.

Zbrane je s predstavitvijo naložbenega načrta za Evropo v tematiko najprej uvedla Tina Vončina iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Nadja Cvek iz SID Banke pa jih je seznanila s podrobnostmi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in vloge SID Banke, ki nastopa kot vstopna točka Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) za Slovenijo. Iztok Škerlič je moderiral dogodek in predstavil tudi podporo, ki jo nudi Podporna točka za Evropsko strategijo za jadransko-jonsko regijo v Izoli v okviru JZP Izola.

Na koncu se je kot primer dobre prakse izpostavil Projekt Tehnična pomoč ELENA, ki ga je predstavil direktor projektnega nosilca, Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA), Rajko Leban.

Po uradnem delu so za zainteresirane potekala še individualna svetovanja SID Banke. Prisotni podjetniki so izpostavili potrebo po zmanjšanju administrativnih bremen pri odobritvi kreditov za mala in srednja podjetja v začetni fazi. Občina Izola in Mestna občina Koper pa sta s SID banko preverili možnosti sprejemljivosti financiranja v »Junkrejev sklad« javnega potniškega prometa na lahki železnici ali z izposojo električnih avtomobilov med Pulo in Bologno, ki bi vključevalo tudi Letališča, vključno z Ljubljanskim in Novogoriškim.

Utrinek z dogodka:

foto: Emma Garnier

Pin It on Pinterest

Share This