DPN za državno cesto Maline – MMP Metlika in priključka Črnomelj jug sprejet, sedaj se lahko začne s projektiranje

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug.

Uredba, s katero vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) sprejme državni prostorski načrt, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora.

Načrtovane prostorske ureditve

Načrtovane prostorske ureditve so:

 • hitra cesta na odseku od Malin do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
 • povezovalna cesta Maline–Dole,
 • povezovalna cesta Metlika sever in povezovalna cesta Metlika jug,
 • dostopna cesta Mestni Log,
 • povezovalna cesta Semič,
 • obvozna cesta Semič,
 • dostopna cesta PSC Vrtača,
 • povezovalna cesta Črnomelj sever,
 • povezovalna cesta Črnomelj jug,
 • spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov,
 • prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
 • okoljevarstveni ukrepi.

Vir: MOP

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This