Informativni dan projekta Forget Heritage

Udeležili smo se slovenskega informativnega dne projekta Forget Heritage, ki je potekal  v začetku februarja 2018 v Mestni hiši v Ljubljana. Nosilec projekta (RRA LUR) je predstavil  rezultate projekta: Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščinePriročnik o politikah za revitalizacijo opuščenih stavb kulturne dediščine v srednjeevropskih mestih in Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo stavb kulturne dediščine.

V pripravo priročnikov in smernic so bile aktivno vključene različne javnosti – prebivalci v projektu sodelujočih srednjeevropskih mest in zainteresirana javnost, kreativni sektor, različne strokovne inštitucije, upravljavci in lastniki stavb kulturne dediščine ter pripravljavci politik, ki so tako ali drugače povezane s kulturno dediščino. Ob tem so bile izvedene številne aktivnosti in raziskave, v okviru katerih so bili identificirani inovativni, ponovljivi in vzdržni javno – zasebni sodelovalni modeli upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, prepoznanih kot kulturna dediščina.

Na tej povezavi si lahko pogledate vse izdelane dokumente.

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This