Iščemo vroče inovativne ideje (SIO-PIP-2016-17).

V sklopu Podjetniškega inkubatorja Podbreznik smo se uspešno prijavili na javni razpis SIO 2016-2017. Cilj operacije je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

Aktivnosti projekta v letu 2017 so usmerjene tako k mladim in potencialnim podjetnikom, kakor tudi obstoječim podjetjem s potencialom rasti.

Za posameznike/ekipe, ki razmišljajo o podjetniški ideji, naredimo vrednotenje ideje, postavimo osnovni poslovni model in ekipo vključimo v primerne nadaljnje aktivnosti, kot so mentorski program, podjetniška šola ali individualna svetovanja. V teh programih se pospešeno delala na oblikovanju poslovnega modela in testiranju trga.

Pomemben del projekta je namenjen obstoječim podjetjem, ki imajo ideje za nove produkte, potrebujejo pa določena specialna znanja oz. pomoč pri postavljanju ideje na trg. Tudi za takšna podjetja se naredi vrednotenje ideje in se jim pomaga preko mentorskega programa ali individualnih svetovanj.

Skozi celo leto se bodo v inkubatorju in na ostalih mestih, kjer lahko dosežemo ciljne skupine, vrstili brezplačni podjetniški dogodki, ki bodo postregli s primeri dobrih praks, prenosom znanj in mreženjem.

POVZETEK AKTIVNOSTI:

  1. ZA POTENCIALNE PODJETNIKE, STARTUPE, OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:

-Promocijsko-motivacijski dogodki

-Nabor in presoja inovativnih idej

-Mentorski program

-Podjetniška šola

-Individualna svetovanja, informiranja in usmerjanja

  1. ZA OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:

-Nabor potencialnih, inovativnih podjetij s potencialom rasti in vrednotenje idej

-Mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo

-Povezovalni dogodek s prenosom znanj in z mreženjem

Več info: http://www.rc-nm.si/iscemo-vroce-inovativne-ideje/

Operacija SIO-PIP-2016-17 je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pin It on Pinterest

Share This