IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETJA

IZOBRAŽEVANJA

CILJ PROGRAMA

Cilj programa Izobraževanj podjetnikov je spodbujanje razvoja podjetništva v dolenjskih občinah, omogočanje dostopa do znanja in posredovanje novosti na področjih, ki so pomembna zlasti za poslovanje mikro in majhnih podjetij, podjetnikov začetnikov oz. potencialnih podjetnikov. Skozi program Izobraževanje lahko podjetja poiščejo vsebine, ki jim, glede na naravo posla, lahko prinesejo največjo korist. Gre za pomemben program spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem in v Beli krajini.

SOFINANCIRANJE

Vsi programi Izobraževanj podjetnikov so izvedeni ob sofinanciranju in sodelovanju z dolenjskimi in belokranjskimi občinami.

IZOBRAŽEVANJA PODJETNIKOV

V okviru izobraževanj podjetnikov izvajamo razpise za sofinanciranje strokovnih in računalniških tečajev, seminarje z aktualno tematiko na področju podjetništva, poletne šole podjetništva, različne tečaje ter dogodke in programe izvedene v sodelovanju s šolami in fakultetami.
Z izvajanjem podjetniških izobraževanj spodbujamo razvoj podjetništva v dolenjskih in belokranjskih občinah.

IZOBRAŽEVANJA ZA MLADE

CILJNA SKUPINA

Izobraževanja za mlade so namenjena dijakom, študentom, potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom, startup podjetjem in ostalim skupinam mladih v regiji JV Slovenija.

NAMEN

Primarni namen izobraževanj za mlade je dvigniti podjetniško ozaveščenost in spodbuditi podjetniško miselnost, odpiranje novih delovnih mest in umik mladih s trga brezposelnih oseb.

IZOBRAŽEVANJA ZA MLADE

Razvojnicenter Novo mesto sam in v sodelovanju z drugimi institucijami organizira in izvaja različne dogodke in programe izobraževanj za mlade, saj le-ti postajajo vse bolj pomemben generator inovacij, razvoja in novih zaposlitev.

Z organiziranjem in izvajanjem različnih izobraževanj, dogodkov in programov spodbujamo mlade k podjetniškemu mišljenju in jim hkrati omogočamo pridobitev potrebnih kompetenc, s čimer jim olajšamo vstop na trg dela.

PROGRAMI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

STARTUP VIKEND
Startup Vikend Novo mesto je intenziven podjetniško-zabaven vikend, na katerem ekipe sestavljene iz posameznikov različnih znanje, tekmujejo v tem, kdo bo v izjemno kratkem času, ustvaril boljši prototip oziroma poslovni model podjetja po najsodobnejših metodologijah (»d.school«, »lean startup« in »business model generation«) in ga tudi preveril na trgu.

Na začetku samega dogodka udeleženci s podjetniškimi idejami te javno predstavijo in poskušajo k sodelovanju pritegniti druge udeležence ter tako izgraditi ekipe za delo čez vikend. Sledi motivacijsko predavanje uspešnega podjetnika, ki je znan predvsem na lokalnem območju. Ekipe imajo nato 36 ur časa, da iz osnovne zamisli pripravijo zanimiv prototip, ki ga predstavijo v soboto zvečer na zaključnem dogodku pred komisijo.

POLETNA ŠOLA PODJETNIŠTVA
Poletna šola podjetništva je namenjena vsem mladim (starosti od 12 do 18 let), ki bi radi spoznali osnove podjetništva, timskega dela, spodbudili svojo ustvarjalnost in kreativnost ter se želijo preizkusiti v »pičanju« pred komisijo. 4 dnevne delavnice vključujejo veliko terenskega dela, kjer so mladi v stiku s potrošniki, za zabavo poskrbijo zanimivi podjetniški izzivi, mladi pa razvijajo tudi svoje poslovne ideje, jih testirajo, naredijo prototipe in jih na koncu tudi predstavijo podjetniški komisiji. Na delavnicah je mladim na voljo mentorska pomoč in izkušnje podjetnikov pri prvih korakih v svet podjetništva. Program je izpeljan v času šolskih poletnih počitnic.
POLETNA ŠOLA PROGRAMIRANJA
Poletna šola programiranja poimenovana je namenjena dijakom, študentom in ostalim željnim novega znanja. Programiranja je veščina 21. stoletja, ki je dandanes zelo iskana. Potrebe po delovnih mestih na tem področju naraščajo. Napovedni Poletna šola programiranja tako začetnikom pomaga do razumevanja osnov, spoznavanje jezikov in na splošno delovanja spletnih strani. Z pridobljenim znanjem bodo tako udeleženci lažje nadgrajevali znanja in se lažje specializirali za določeno področje programiranja.
PODJETNIŠTVO NA ŠOLAH IN FAKULTETAH
S sodelovanjem z različnimi šolskimi zavodi izvajamo številne dogodke, srečanja, programe, ki mladim ponujajo podjetniška in ostala sodobna znanja, ki jih v samem sistemu izobraževanja ne morejo dobiti. Mlade želimo spodbuditi, da že v času študija postanejo bolj aktivni, da se vključijo tudi v podjetniško okolje in si s tem dvignejo nivo znanja in kompetenc. Ker je v regiji premalo podjetniške iniciative, dogodki in predstavitve delujejo tudi v smeri promocije podjetništva med mladimi in tudi ostalimi generacijami. Mladi na katere v glavnem s programi ciljamo, bodo čez nekaj let glavni kader za podjetnike in z dvigom njihovih kompetenc se dviguje tudi raven znanja v regiji. Mlade na ta način delamo bolj zaposljive, kar nekaj pa jih bo svoje znanje izkoristilo za odprtje svojih podjetij in s tem generiranja novih delovnih mest.
S programom Izobraževanja podjetnikov omogočamo dostop do znanj in posredujemo novosti na področjih, ki so pomembna zlasti za poslovanje mikro in malih podjetij, podjetnikov začetnikov ter potencialnih podjetnikov.
Z aktivnostmi v okviru izobraževanj vsako leto sodelujemo z več kot 150 podjetniki in podjetnicami. Letno izvedemo 15 dogodkov in preko 200 pedagoških ur. Enkrat letno izvedemo razpis za sofinanciranje strokovnih in računalniških izobraževanj.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Obvestilo o videonadzoru najdete tukaj.

Akcijski načrt za enakost spolov 2022-2025 najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest