15. redna seja Razvojnega sveta regije JV Slovenija in 41. redna seja Sveta regije JV Slovenija

Včeraj, 11. februarja 2019, sta v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik v Novem mestu, potekali 15. redna seja razvojnega sveta regije JV Slovenija in 41. redna seja Sveta regije JV Slovenija.

Glede na to, da se v regiji JV Slovenija soočamo s številnimi infrastrukturnimi problemi, smo tokrat  k sodelovanju povabili državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Nino Mauhler s sodelavci. Z njimi je potekala razprava o največjem regijskem infrastrukturnem projektu, 3. razvojni osi. Predstavniki ministrstva in DARSa so nam povedali, da se bo gradnja 1. in 2. etape (od priključka avtoceste pri Mačkovcu do priključka Osredek vključno z Šentjoško cesto) pričela že v letu 2019. V januarju 2019 pa je bila na podlagi Sklepa ministrice o potrditvi predinvesticijske zasnove sprejeta odločitev, da se nadaljuje s projektiranjem 3. in 4. etape (od priključka Osredek do priključka Maline), kot štiripasovna cestninska cesta. Gradnja tega pododseka, ki vključuje tudi predor Gorjance je predvidena v letih 2022 do 2026 (po podpisanem Protokolu do 2024). V Dogovoru za razvoj regije JV Slovenija je vključeno tudi nadaljevanje projektiranje 3. razvojne osi od Malin do MMP Metlika in priključka Črnomelj – jug.

Eden pomembnejših regijskih projektov je tudi 3.a razvojna os, katere ureditev se predvideva z rekonstrukcijo obstoječe glavne ceste in ureditvijo obvoznic Škofljica, Velike Lašče, Ribnica in Kočevje, z nadaljevanjem do Kostela.

Državna sekretarka je podala tudi informacijo, da bo v roku 18 mesec odprta železniška proga do Kočevja tudi za potniški promet.

V nadaljevanju je potekala razprava s predstavniki Elektra Ljubljana, ki so predstavili trenutno stanje elektro omrežja v regiji. Skupni zaključek je bil, da je zelo pomembno, da država pristopi k pripravi Energetskega koncepta Slovenije z upoštevanjem prihodnjih obremenitev (toplotne črpalke, e-mobilnost, robotizacija proizvodnje…).

Seja se je nadaljevala z imenovanje novih članov v Razvojni svet regije, Svet regije ter v Svet vzhodne kohezijske regije. Prisotne se je seznanilo s potekom projektov, ki so vključeni v Dogovor za razvoj regije. Ti za sedaj pretežno potekajo v okviru predvidenih časovnic. Zamik pa je pri pripravah na programsko obdobje 2021–2027. Zaradi volitev v evropski parlament se bo odločanje o novem evropskem proračunu zamaknilo na konec leta 2019 oziroma začetek 2020, o čemer je podal podrobnejšo informacijo direktor Razvojnega centra Novo mesto, Franci Bratkovič.

Utrinki z dogodka:

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1563883836-cr@o1563883836fni1563883836

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This