38. redna seja Sveta regije Jugovzhodna Slovenija

V četrtek, 14. 9. 2017 se je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik odvila 38. redna seja Sveta regije Jugovzhodna Slovenija.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Drugi poziv za razvoj regij, ki bo načeloma objavljen konec meseca septembra. V regiji se že zelo intenzivno pripravlja nabore projektov, ki bi se lahko prijavili na poziv in bili vključeni v Drugi dogovor. Na seji so župani in njihovi pooblaščenci uvodoma razpravljali o možnih projektih, saj se želi regija čim bolje pripraviti na črpanje evropskih sredstev.

V nadaljevanju se je obravnavala pobuda Partnerstva za urbano mobilnost v okviru Urbane agende, ki se nanaša na financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti v naslednji finančni perspektivi.  Svet regije JV Slovenija zahteva, da se iz denarja za urbano mobilnost financira vse ukrepe vezane na naselja, ki imajo status mestnega naselja (vključno s povezavami med bližnjimi mestnimi naselji in ter povezave zalednih naselij z mestnimi naselji) ne glede na število prebivalcev.

Na seji je bil s strani potencialnih investitorjev predstavljen projekt prenove in oživitve smučarskega središča Gače. Svet regije JV Slovenija podpira program »JV Slovenija smuča« ter podpira predlagan način sodelovanja v obliki smučarskih športnih programov na regijskem smučišču Gače. Občine pristopijo k podpisu Pisma o nameri najkasneje do 30. 9. 2017.

Nekaj utrinkov s seje:

Pin It on Pinterest

Share This