V petek, 21. 7. 2017 sta potekali 37. seja Svet regije in 12. seja Razvojnega sveta regije JV Slovenija. Na obeh sejah je bil sprejet sklep, s katerim potrjujejo vsebino treh projektov, ki so predmet prvega dogovora za razvoj regije JV Slovenija. Ti projekti so Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje, Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin ter Regijska shema kadrovskih štipendij v regiji JV Slovenija za obdobje 2016 – 2022. S soglasnim sprejetjem sklepa pristopajo k podpisu prvega dogovora za razvoj regije JV Slovenija, ki bo podpisan z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pin It on Pinterest

Share This