Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih so v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS 56/2013) dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2017/2018, ne glede na to ali bodo zaprosili za sofinanciranje ali ne .

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju ponudb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2017/2018,  ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVA

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. –  www.rc.nm.si.

Prijavo potreb podpisano in žigosano oddajte na naslov:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.,

Ljubljanska cesta 26

8000 Novo mesto

ali skenirano na elektronski naslov:

.

Rok za prijavo: do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: in po telefonu: 07 33 72 988.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

JAVNI POZIV DELODAJALCEM 2017/2018

PRILOGA 1 -PRIJAVNI OBRAZEC

Pin It on Pinterest

Share This