Javni razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

V petek, 14. maja je bil v Uradnem listu objavljen razpis za sofinanciranje aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021 (ETM) in je namenjen občinam (vir). Občine se morajo pobudi pridružiti s pristopno izjavo, ki jo podpiše župan/-ja.

Namen javnega razpisa

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 (v nadaljevanju ETM 2021). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih desetih vrst aktivnosti:

A – Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM,

B – Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«,

C – Promocijska kampanja o javnem prevozu,

D – Uvedba prevozov na klic,

E – Aktivno v vrtec ali šolo,

F – Šolska ulica,

G – Parkirni dan,

H – Popravljalnica in izmenjevalnica koles,

I – Otroci in javni prostor,

J – Peš kažipoti.

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.– 22. 9. 2021. Občina lahko od podpisa pogodbe o sofinanciranju do ETM 2021 že izvede del aktivnosti ali prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2021, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.– 22. 9. 2021. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2021.

Skupna višina sredstev

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 10.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

  • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
  • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Več nadaljnjih informacij je na voljo na spletni strani gov.si

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

KOOPEKOOPERATIVNO KMETIJSTVO – CAR LAS DBK

KOOPEKOOPERATIVNO KMETIJSTVO – CAR LAS DBK

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO – CAR LAS DBKEden od ciljev projekta Kooperatvino kmetijstvo LAS DBK je bil predstaviti inovativne lokalne pridelovalce hrane z LAS območja Dolenjske in Bele krajine. Obiskali smo štiri mlade pridelovalce domačih dobrot, ki so nas s...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This