Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 12. 5. 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2017 in 2018.

Razpisana so sredstva za 2 sklopa:

SKLOP 1: Sofinancirala se bo prenova športnih dvoran in telovadnic v letu 2017 in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih podov.

SKLOP 2: Sofinancirala se bo izgradnja in posodobitev javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018.

Več informacij o javnemu razpisu najdete tukaj.

Rok za oddajo vlog je 5. 6. 2017 do 12:00.

Za pripravo vloge na javni razpis in izdelavo investicijske dokumentacije smo vam na voljo tudi na Razvojnem centru Novo mesto. Pišite nam ali nas pokličite na 07 33 72 984.

Pin It on Pinterest

Share This