Ključna vprašanja v odnosih, komunikaciji in prodaji.

Vodje, zaposleni in stranke se dnevno srečujemo  v različnih vlogah. Pogosto slišimo nasvete in možne strategije kako nekaj početi (vodenje, prodaja, dajanje navodil, pogajanja, itd.), le redko pa razumemo kako uspešni načini delovanja delujejo in zakaj.

V četrtek, 2. marca 2017 ob 9.00 uri v učilnici OOZ Novo mesto, Foersterjeva ul. 10, Novo mesto.

PREDAVATELJ:

Denis Hilčer, coach in trener, svetovalec za področje organizacijskega razvoja, NLP trener in NLP master coach

CILJ IZOBRAŽEVANJA:

 • Vzpostaviti razumevanje kako ljudje delujemo,
 • kako organizirate svoj čas in/ali čas svojih zaposlenih, da lahko učinkovito izvajate(jo) posamezno vlogo,
 • kaj je namen komunikacije z drugimi v prenosu sporočil in cilj, da vplivamo na sogovornika,
 • spoznavanje procesa aktivnosti in odnosni procesa.

KAJ BO PROGRAM ZA UČINKOVITO VPLIVANJE PONUDIL UDELEŽENCEM:

 • Zgraditi funkcionalno idejo o vlogah, ki jih imamo v organizaciji,
 • motivirati za ukvarjanje z odnosnimi procesi,
 • naučiti se strateškega vplivanja,
 • spoznati metode in tehnike za vplivanje,
 • spoznati razvojne cikle in potrebe ljudi, timov in organizacije,
 • spoznati ozadje stresa in posledice za ljudi in organizacijo.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

 • Vodjem na vseh nivojih v organizaciji, ki želijo poglobiti svojo kapaciteto vplivanja,
 • novo postavljenim vodjem, da se hitreje in bolj učinkovito vzpostavijo v svoji vlogi,
 • ključnim kadrom, ki sodelujejo v pomembnejših procesih v organizaciji,
 • prodajalcem in ostalim, ki imajo stik s strankami in vplivajo ali so od njih vplivani,
 • ostalim zaposlenim, ki so v organizaciji sledilci in bi želeli povečati svoj prispevek in dvigniti kapaciteto doseganja rezultatov.

KOTIZACIJA: Seminar je za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino in/ali mikro ter majhna podjetja in podjetnike s sedežem v zgoraj navedenih dolenjskih in belokranjskih občinah 60 €/osebo z DDV (50 % kotizacije je sofinancirano s strani obeh organizacij). Za ostale udeležence pa je kotizacija 90 €/osebo z DDV. Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun OOZ Novo mesto št. 02970-0010183225, sklic na: 00 0203-17.

PRIJAVE: Po elektronski pošti ali po telefonu št. 07 33 71 580, najkasneje do 27. februarja 2017. Izobraževanje bomo izvedli samo v primeru zadostnega števila prijav.

Vljudno vabljeni!
 VABILO        

OOZ Novo mesto                                                                                              Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Mojca Andolšek, predsednica                                                                                        Franci Bratkovič, direktor

Pin It on Pinterest

Share This