Kampanja EU Open for Business – informativno gradivo o storitvah EU za MSP-je

Organizacija EU Odprti za poslovanje (EU Open for Business) je pripravila gradiva o možnostih financiranja, podpornih storitvah in mrežah za mala in srednja podjetja (MSP-je).

Gradiva vključujejo:
  • povzetek storitev EU za pomoč MSP-jem pri dostopu do finančnih sredstev, pridobivanju nasvetov o pravnih zadevah EU, povečanju učinkovite rabe virov, širitvi na nove trge in iskanju novih poslovnih partnerjev (npr. za pomoč glede pravic intelektualne lastnine, mreža SOLVIT in finančni instrumenti);
  • celovit pregled evropskih in nacionalnih programov podpore, ki so na voljo MSP-jem kot pomoč pri njihovi rasti, povečevanju konkurenčnosti in inovativnosti ter iskanju novih partnerjev.

Jeseni bodo v Sloveniji začeli kampanjo EU Odprti za poslovanje (Open for Business) in takrat bodo delili še več gradiv za pomoč MSP-jem.

Za kakršnakoli vprašanja ali dodatne informacije o kampanji EU Odprti za poslovanje (Open for Business) so vam na voljo.

 

EU Open For Business – Campaign Secretariat

Main +32 (0)2 537 44 00 | Direct +32 (0)2 333 59 87

ICF MOSTRA | 1001 Chaussée d’Alsemberg, 1180 Brussels, Belgium

Pin It on Pinterest

Share This