KickUP MENTORSKI PROGRAM

KAJ JE KickUP?

KickUP je mentorski program, primeren za posameznike, ekipe in mlada podjetja, ki jih usmerja pri zgodnjih podjetniških fazah vse do uspešno razvijajočih se podjetij. Preko delavnic, izobraževanj, skupinskih in individualnih svetovanj skupaj premagujemo ovire, razvijamo podjetniško idejo in stremimo k njeni uspešnosti.

Udeleženci programa boste v coworking prostorih PIP, s pomočjo izkušenih mentorjev in podjetnikov, šest tednov testirali vaše ideje na trgu in jih pripravili na uspešen zagon.

VKLJUČITEV V PROGRAM KICKUP

Aktivna vključitev v program KickUP je primerna za vse, ki imajo izvedljivo podjetniško idejo in potrebujejo strokovne in praktične nasvete za nadaljnjo pot. Skupaj z našo ekipo, zunanjimi sodelavci ter podjetniki nudimo podporo pri vseh pomembnih prvih korakih podjetništva, kot so poslovni model, planiranje, marketing, finance, vodenje in rast.
Možno je tudi vključitev posameznika ali ekipe, ki ideje nimajo, želijo pa ponuditi svoje znanje, izkušnje ter se želijo pridružiti obstoječim idejam.

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

 • Posamezniki ali ekipe s podjetniškimi idejami, pripravljeni na delo in uresničitev svojih podjetniških načrtov.
 • Podjetja v ustanavljanju ali novonastala podjetja z inovativnimi produkti, ki jih želijo postaviti na trg.
 • Posamezniki in ekipe brez ideje, vendar z znanjem in motivacijo.

PREDNOSTI PROGRAMA

 • Širok in dinamični mentorski program.
 • Učinkovite delavnice za prve podjetniške korake.
 • Brezplačni coworking prostori za delo na ideji.
 • Svetovanje izkušenih mentorjev podjetnikov.
 • Hitro širjenje svoje socialne mreže.
 • Delo v dinamičnem in zagnanem kolektivu.
 • Vključitev v podjetniško okolje Podjetniškega inkubatorja Podbreznik.

Vsaka vključena ideja prejme do 30 ur mentorstva s strani izkušenih podjetnikov. Vrednost programa znaša tako kar 2.300 EUR na idejo.

KAKO SE PRIJAVITI?

Do ponedeljka, 8. 5. 2017 izpolnite prijavni obrazec in v njem jedrnato predstavite bistvo vaše poslovne ideje ter napišite kdo tvori vašo ekipo.

Izbrali bomo 8 najbolj perspektivnih podjetniških ekip, ki bodo v program vključene brezplačno.

PRIJAVA

Prijavni obrazec najdete tukaj.

PROGRAM

Na podjetniškem programu boste udeleženci:

 • Identificirali problem, ki ga vaša ideja rešuje.
 • Raziskali trg na katerega vstopate.
 • Naredili učinkovit poslovni model vašega produkta.
 • Preko ključnih kanalov testirali vaš produkt na trgu.
 • Pripravili strategijo marketinga za vaš produkt.
 • Naredili učinkovit finančni načrt vašega podjetja.

VEČ O PROGRAMU

Program je sestavljen iz tedenskih delavnic, skupinskega ter individualnega svetovanja s strani izkušenih podjetnikov.

Trajanje programa je šest tednov s pričetkom 10. 5. 2017 in zaključkom 16. 6. 2017.

UVODNO SREČANJE / 10. 5. 2017 – / Identifikacija problema, ki ga določena ideja rešuje in testiranje poslovne ideje.
1. TEDEN / 15.5.2017 – / Raziskava trga in intervju, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas + empathy map za tipično stranko.
2. TEDEN / 22. 5. 2017 – / Startup marketing.
3. TEDEN / 29. 5. 2017 – / MVP – minimum viable product in testiranje trga.
4. TEDEN / 5. 6. 2017 – / Kako pripraviti marketinško strategijo podjetja in prodati produkt.
5. TEDEN / 12. 6. 2017 – / Finančni načrt (prihodki, odhodki).
ZAKLJUČNI DAN D / 16. 6. 2017 – / Predstavitev idej.

DELO V POSAMEZNEM TEDNU

Skupinska predavanja in mentoriranja (pon in čet) se bodo odvijala od 15.30 ure dalje (predvidoma 3-4 ure). Seznam mentorjev bo objavljen naknadno.

PO KONCU PROGRAMA PRIDOBIJO KANDIDATI MOŽNOST DO:

 • Dodatnih individualnih podjetniških svetovanj.
 • Brezplačne uporabe Coworkinga Podbreznik za dogovorjen čas.
 • Udeležbe na dodatnih brezplačnih delavnicah, predavanjih, seminarjih za preboj na trg in razvoj posla.
 • Kandidiranja za nepovratna sredstva na razpisu dolenjskih občin za inovativna mlada podjetja.
 • Vključitve v Podjetniški inkubator Podbreznik.
 • Kandidiranja za 54.000 EUR nepovratnih sredstev na razpisu P2 Slovenskega podjetniškega sklada.
 • Pridobitve semenskega kapitala v višini 75.000 ali 200.000 EUR na razpisih SK75 in SK200 Slovenskega podjetniškega sklada.

ZGODBE PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA PODBREZNIK:

Smartninja
Smartninja

V Podjetniškem inkubatorju Podbreznik smo testirali svoje prve računalniške tečaje in s pomočjo svetovanj, izkušenj in podjetniške skupnosti prišli do zagona, za postavitev zanesljive mreže s katero se sedaj širimo tudi na tujih trgih.
Miha Fabjan, SmartNinja

LaceNano
LaceNano

Naša zgodba se je začela na Startup vikendu Novo mesto, kjer se je spoznal del ekipe in so se naredili prvi temelji ideje. V naslednjih mesecih smo uspešno razvijali poslovni model in ga testirali na trgu, kar nam je ključno pomagalo pri oblikovanju našega končnega produkta. Tako sedaj izdelujemo najlažjo tatoo mašinco na svetu in jo prodajamo na vseh kontinentih.
Peter Bukovec, LACEnano

Moon.si
Moon.si

S pomočjo podjetniške in startup skupnosti Podjetniškega inkubatorja Podbreznik smo postavili uspešno spletno trgovino, ki se vsakodnevno širi in hitro razvija. Všeč nam je kreativno in spodbudno okolje, ki s številnimi dogodki in mreženjem omogoča razvoj naši mladi podjetniški ekipi.
Nejc Cesar, moon.si

Pin It on Pinterest

Share This