Kohezijska politika v obdobju 2021-2027

Evropska komisija je 5. junija, v okviru postopka evropskega semestra, objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12-18 mesecev.

Komisija v omenjenem predlogu Slovenijo poziva, naj se ustrezno odzove na gospodarske in socialne izzive ter izpolni skupne ključne cilje, da bi skupaj dosegli posodobitev evropskega gospodarstva. Komisija vse države opozarja, da je zaradi upočasnitve svetovne rasti nadaljevanje strukturnih reform še bolj pomembno, pri čemer je treba dati prednost reformam, ki podpirajo trajnostno in vključujočo rast. Letošnja novost priporočil je, da dajejo večji poudarek opredelitvi in prednostni razvrstitvi naložbenih potreb na nacionalni ravni.

Priporočila Sloveniji glede gospodarske politike

Evropska komisija je na Slovenijo za leto 2019 in 2020 naslovila tri priporočila. Prvo priporočilo se nanaša dolgoročno vzdržnost javnih financ, drugo na izboljšanje delovanja trga in poslovnega okolja, tretje na naložbe, pri tem pa opredeljuje tudi prednostna področja investiranja. Komisija Sloveniji priporoča, naj naložbe osredotoči na raziskave in razvoj, nizkoogljično in energetsko tranzicijo, zagotavljanje trajnostnega prometa, zlasti železniškega, in okoljsko infrastrukturo, pri čemer naj upošteva regionalne razlike v razvitosti.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Postanite lokalni turistični vodnik Dolenjske | Rok: 27. 10. 2021

Postanite lokalni turistični vodnik Dolenjske | Rok: 27. 10. 2021

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot nosilec funkcije razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji DOLENJSKA, ki vključuje geografsko območje občin (Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog-Trebelno,...

ODPRTI ŠE TRIJE VAVČERSKI POZIVI

ODPRTI ŠE TRIJE VAVČERSKI POZIVI

Slovenski podjetniški sklad je v zadnjem tednu dni odprl še tri vavčerske pozive:REVAV-1 Vavčer za pridobitev certifikatovgre za sofinanciranje pridobitve certifikatov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem: ISO,...

RAZPISANA DVA KREDITA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

RAZPISANA DVA KREDITA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Slovenski podjetniški sklad je objavil dva nova razpisa kreditov: P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanjNamen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This