Dobre ideje spreminjamo v odlične projekte.

KONTAKT

Kako vam lahko pomagamo?

Irma Klobčar

Irma Klobčar

poslovna sekretarka

Tatjana Malnarič

Tatjana Malnarič

vodja projektov

Področje dela: Pravne zadeve

M: 040 809 166

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569iranl1576395569am.an1576395569ajtat1576395569

Kako do nas?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15

SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980

E-mail: is.mn1576395569-cr@o1576395569fni1576395569

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Vesna Maksimović

Vesna Maksimović

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

M: 040 507 079

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569ivomi1576395569skam.1576395569ansev1576395569

mag. Tatjana Koleša

mag. Tatjana Koleša

vodja projektov

Področje dela: Projektna pisarna, Splošne razvojne naloge

M: 040 844 023

E: is.mn1576395569-cr@a1576395569selok1576395569.anaj1576395569tat1576395569

Tjaša Kump Murn

Tjaša Kump Murn

svetovalka

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Pokolpje

M: 031 390 449

E: is.mn1576395569-cr@n1576395569rum.p1576395569muk.a1576395569sajt1576395569

Vane Urh

Vane Urh

strokovni sodelavec

Področje dela: Splošne razvojne naloge, Interreg Srednja Evropa HealingPlaces

M: 041 960 270

E: is.mn1576395569-cr@h1576395569ru.en1576395569av1576395569

Mateja Jazbec

Mateja Jazbec

vodja projektov

Področje dela: Splošne razvojne naloge

M: 040 233 179

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569ebzaj1576395569.ajet1576395569am1576395569

Jožica Povše

Jožica Povše

svetovalka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

M: 041 317 177

E: is.mn1576395569-cr@e1576395569svop.1576395569acizo1576395569j1576395569

Tina Štefanič

Tina Štefanič

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

T:  07 33 72 988

M: 040 957 899

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569inafe1576395569ts.an1576395569it1576395569

Mojca Bercko Kralj

Mojca Bercko Kralj

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina

T:  07 33 72 988

M: 031 255 886

E: is.mn1576395569-cr@j1576395569lark.1576395569okcre1576395569b.acj1576395569om1576395569

Anja Jakše

Anja Jakše

strokovna sodelavka

Področje dela: LAS Dolenjska in Bela krajina, organizacija izobraževanj in delavnic

M: 040 587 884

E: is.mn1576395569-cr@e1576395569skaj.1576395569ajna1576395569

Aleksandra Pavlič

Aleksandra Pavlič

strokovna sodelavka

Področje dela: Informacijska točka Europe Direct, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobre prakse

T: 07 33 72 982

M: 040 523 336

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569ilvap1576395569.ardn1576395569askel1576395569a1576395569

Simon Kovačič

Simon Kovačič

strokovni sodelavec

Področje dela: Razvoj in promocija turizma Dolenjske (DMMO Dolenjska), Splošne razvojne naloge, Organizacija izobraževanj in delavnic

T: 07 33 72 982

M: 040 750 079

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569icavo1576395569k.nom1576395569is1576395569

Maja Smerdu

Maja Smerdu

vodja projektov

Področje dela: Regijska štipendijska shema, postopki e-VEM

T: 07 33 72 988

M: 040 605 581

E: is.mn1576395569-cr@u1576395569drems1576395569.ajam1576395569

Miljana Balaban

Miljana Balaban

vodja projektov

Področje dela: Garancijska shema za Dolenjsko, Regijska garancijska shema za regijo JV Slovenija, Subvencija obrestne mere

T: 07 33 72 987

E: is.mn1576395569-cr@n1576395569abala1576395569b.ana1576395569jlim1576395569

Darja Smiljić

Darja Smiljić

svetovalka

Področje dela: SPOT Svetovanje (informiranje, splošno podjetniško svetovanje, registracija podjetij in podjetnikov preko spletnega portala e-VEM)

M: 040 197 264

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569ijlim1576395569s.ajr1576395569ad1576395569

Simon Jeraj

Simon Jeraj

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks, Splošno podjetniško svetovanje

M: 031 519 568

E: is.mn1576395569-cr@j1576395569arej.1576395569nomis1576395569

Aleksej Metelko

Aleksej Metelko

vodja projektov

Področje dela: Podjetniški inkubator Podbreznik, Podjetniško svetovanje ter mentoriranje, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

M: 030 304 303

E: is.mn1576395569-cr@o1576395569klete1576395569m.jes1576395569kela1576395569

Vesna Čolič

Vesna Čolič

vodja projektov

Področje dela: Podjetno nad izzive

M: 041 325 722

E: is.mn1576395569-cr@c1576395569iloc.1576395569ansev1576395569

prof. dr. Janez Povh, univ. dipl. mat.

prof. dr. Janez Povh, univ. dipl. mat.

vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

E: is.mn1576395569-cr@h1576395569vop.z1576395569enaj1576395569

Marko Rudolf

Marko Rudolf

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij, Organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa dobrih praks

M: 041 278 319

E: is.mn1576395569-cr@f1576395569lodur1576395569.okra1576395569m1576395569

Vinko Longar

Vinko Longar

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

M: 040 980 443

E: is.mn1576395569-cr@r1576395569agnol1576395569.okni1576395569v1576395569

Jožica Piškur

Jožica Piškur

vodja projektov

Področje dela: Center razvoja, raziskav in inovacij

M: 030 644 422

E: is.mn1576395569-cr@r1576395569uksip1576395569.aciz1576395569oj1576395569

Elizabeta Smrke

Elizabeta Smrke

svetovalka za računovodstvo in finance

Podbreznik 15, SI-8000 Novo mesto

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, Slovenija

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Kontakt

Tel.: +386 7 33 72 980
E-mail: is.mn1576395569-cr@o1576395569fni1576395569

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest