Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varovanju osebnih podatkov (skrajšano GDPR)

Pripravila: Tatjana Malnarič – RC NM

Maja 2018 je začela veljati Splošna uredba EU o varovanju osebnih podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES), tudi GDPR. Glede na obstoječi Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) uvaja nekatere spremembe, novega zakona, ki bi urejal to področje pa še nimamo.

Najbolj pomembno pri obdelavi osebnih podatkov je zakonitost obdelave. Obdelovati se smejo samo tisti podatki, ki jih potrebujemo in za katere imamo podlago.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, posameznika, ne glede na obliko v kateri je izražen. Pod osebne podatke poleg imena, priimka, emšo, spadajo tudi številka registrske tablice, IP računalnika, številka zavarovanja iz zdravstvene kartice.

Dopustnost obdelave osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov je dopustna, če:

  • je posameznik vanjo privolil,
  • je potrebna za izvedbo pogodbe ali za sklenitev pogodbe,
  • je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti,
  • je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika,
  • je v javnem interesu,
  • je v zakonitem interesu upravljavca ali tretje osebe (obdelava podatkov za plače).

Privolitev je dejanje s katerim posameznik prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazi soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Privolitev se lahko da pisno, z elektronskimi sredstvi in ustno. Problem ustnega soglasje je, da je težko dokazljivo (kot privolitev se šteje tudi, če se nekdo na primer nastavi objektivu za fotografiranje).

Obveščanje – Newsletter

Za pošiljanje splošnih obvestil morajo biti pridobljena soglasja. Soglasje mora biti izrecno in nedvoumno dano. Ne sme biti izsiljeno (npr. da ne moremo naprej brskati po strani, če ne damo soglasja za novice) ali v naprej izpolnjeno (obkljukano). V elektronskem sporočilu mora biti vedno možnost odjave od novic. Ko se nekdo odjavi iz novic, se mu novic ne sme več pošiljati in moramo ga izbrisati iz baze.

Udeležba na delavnicah/dogodkih

Podpisna lista

Na posameznem dogodku se običajno da v podpis podpisna lista, kot dokaz, da je dogodek bil izveden. V kolikor podatkov katere pridobimo s podpisno listo ne obdelujemo naprej in za druge namene soglasje ni potrebno.

V kolikor se podatki, pridobljeni s podpisno listo uporabijo za obveščanje o dogodkih in delu podjetja, je za to potrebna privolitev. Podatkov, katerih za delo niso potrebni se ne zbirajo (npr. starost, izobrazba), razen če to potrebujemo za pošiljanje segmentiranih obvestil, za to pa mora biti posebno soglasje. V podpisno listo se lahko doda nova kolona, kjer je prostor za kljukico (udeleženec obkljuka), zgoraj v okvirčku pa je navedeno:

Strinjam se, da lahko _________________sporoča novice, izobraževalne vsebine in vsebine o produktih, ki jih nudi na navedeni elektronski naslov.

Na koncu podpisne liste se lahko udeležence še opozori na fotografiranje, če se dogodek fotografira:

Dogodek bo fotografiran in sneman. S sodelovanjem dajete ______________________ nepreklicno soglasje in pravico, da vas fotografira ter napravi video in zvočne posnetke, pridobljen material pa uporabi po lastni presoji. ____________________ odrekate vsakršno odgovornost v zvezi z navedenim in se seznanjate s tem, da ___________________ ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo ter premoženjsko škodo ali izgubo premoženja kot posledico navedenega.

Fotografiranje dogodkov

Tudi ob prijavi na dogodke ali pri napovedih dogodkov se lahko uporabi zgornje besedilo. Na samem dogodku se lahko namesti še plakat z isto vsebino.

Tako nastale fotografije se lahko uporabijo, če osebe na njih niso določljive (so slikane od daleč, zraven ni pripisano ime). Torej – kadarkoli nastane situacija, da je lahko oseba hitro prepoznana tako obvestilo ne zadostuje.

V kolikor bi želeli uporabiti fotografije na katerih so osebe jasno vidne in določljive, je potrebno imeti posebno soglasje.

V nadaljevanju je obrazec privolitve (če se pridobiva pisno) za obveščanje in za obdelavo fotografij. Obrazec se lahko spremeni glede na potrebe, vedno pa zbiramo tiste podatke, ki jih potrebujemo.

Obrazec privolitve najdete tukaj.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Postanite lokalni turistični vodnik Dolenjske | Rok: 27. 10. 2021

Postanite lokalni turistični vodnik Dolenjske | Rok: 27. 10. 2021

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot nosilec funkcije razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji DOLENJSKA, ki vključuje geografsko območje občin (Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog-Trebelno,...

Vabljeni na dogodek v okviru Evropske noči raziskovalcev 2021

Vabljeni na dogodek v okviru Evropske noči raziskovalcev 2021

V petek, 24. 9. 2021, se bodo v Novem mestu v okviru Evropske noči raziskovalcev pod skupnim imenom NOČ IMA SVOJO MOČ dogajale raznovrstne aktivnosti.Razvojni center Novo mesto d.o.o. bo v sklopu dogodka izvedel dve delavnici z naslovom Robotki in zabavno...

NOVO! Program Business Gladiator za prave poslovne ideje. PRIJAVITE SE

NOVO! Program Business Gladiator za prave poslovne ideje. PRIJAVITE SE

Imate dobro podjetniško idejo? Če je vaš odgovor DA, potem se prijavite v brezplačen podjetniški program Razvojnega centra Novo mesto, Business Gladiator. Prijave so odprte od 1. do 22. septembra.Prijavljeni bodo dobili priložnost, da se predstavijo komisiji, ta pa bo...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Do 20. 9. 2018 je naš poštni naslov še vedno Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Pin It on Pinterest

Share This