Predstavniki Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) so v sredo, 14. 6. 2017, na novinarski konferenci predstavili rezultate ter nekatere projekte 1. javnega poziva LAS DBK v okviru izvajanja programa CLLD (slov. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

V Novem mestu na šoli GRM – Centru biotehnike in turizma v Čebelnjaku sta Igor Hrovatič, predsednik LAS DBK in Franci Bratkovič, direktor Vodilnega partnerja LAS DBK Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., podala izkušnje z vodenjem LAS DBK ter predvsem s prvim javnim pozivom. Na prvi poziv je bilo oddanih 28 projektnih predlogov v skupni vrednosti 3.215.154 EUR. Ocenjevalna komisija je izbrala 16 projektov, ki jih je v nadaljevanju potrdil Upravni odbor LAS. Za izvedbo potrjenih projektov bo skupno namenjenih 1.145.368,55 EUR evropskih sredstev programa CLLD. Sredstva za sofinanciranje projektov je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni poziv je bil objavljen hkrati za oba sklada. V letošnjem letu je jeseni predvidena objava še enega javnega poziva za t.i. problemsko območje (občine Semič, Črnomelj in Metlika), prosti koncu leta pa bo zopet objavljen poziv za celotno LAS DBK območje, ki pokriva 12 občin (MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Semič, Metlika, Črnomelj, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Straža in Mirna).

Nosilci projektov, ki spodbujajo razvoj podeželja in urbanih središč ter povezujejo prebivalstvo po principu »od spodaj navzgor«, so se ob prijavi osredotočili na eno izmed štirih tematskih področij: ustanavljanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju. Na prvem javnem pozivu je bilo največ projektnih idej povezanih z ukrepi za drugem tematskem področju – Osnovne storitve na podeželju, kjer je bilo odobrenih 9 projektov. Veliko zanimanja je bilo tudi za prvo tematsko področje, ki je bolj podjetniško naravnano in prinaša najbolj konkretne rezultate v okviru prvega javnega poziva – nova delovna mesta, ki jih morajo nosilci zagotavljati še vsaj 5 let po izteku projekta.

V drugem delu novinarske konference so nekateri prisotni nosilci oz. prijavitelji na kratko predstavili svoje projekte, med drugim Nordijsko hojo na podeželju (Občina Šmarješke Toplice), Mirnopeški Slakov center (Občina Mirna Peč), Medgeneracijski vrt (ZIK Črnomelj) in Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije (Občina Škocjan). Vseh 16 odobrenih projektov je sicer partnerskih, kar pomeni, da so v projekt poleg nosilca vključena še vsaj dva partnerja, ki vsebinsko in finančno sodelujeta pri izvedbi aktivnosti.

Kratki povzetki projektov so dostopni na tukaj.

Izjavo za javnost lahko najdete tukaj.

Več informacij:

Jožica Povše ali Tina Štefanič
Telefon: 07 33 72 980
Elektronska pošta:

Utrinki z dogodka:

Pin It on Pinterest

Share This