Iniciativa EUCF (European City Facility) je objavila razpis, kjer lahko občine kandidirajo za sredstva za izdelavo investicijskega koncepta na področju prehoda v trajnostno oskrbo z energijo. V sklopu razpisa lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Občina se lahko prijavi posamezno kot samostojna enota ali na razpisu nastopi skupaj v konzorciju z ostalimi občinami. Podpora obsega finančno (60.000 EUR), tehnično in pravno strokovno podporo pri izdelavi koncepta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev. V kolikor je občina uspešna pri prijavi in dobi sredstva za financiranje izdelave investicijskega koncepta, izvedba investicije ni pogoj za uspešnost projekta. Občine kandidatke morajo izpolnjevati dva osnovna pogoja: 

  1. imeti (politično) potrjen lokalni energetski koncept ali podnebno-energetski načrt ali trajnostni energetski načrt, ali načrt podobnih aktivnosti in
  2. zagotoviti spremljanje učinkov projekta v času 2 leti po odobritvi projekta.

Rok za prijavo v tem prvem pozivu je 2. 10. 2020. 

Več informacij pridobite na tej povezavi.

Za pomoč pri pripravi in prijavi projekta se lahko obrnete tudi na projektno pisarno Razvojnega centra Novo mesto. 

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih...

Investicijska priložnost – Grad Gradac

Investicijska priložnost – Grad Gradac

Investicijska priložnost – Grad Gradac Grad Gradac je eden najbolj ohranjenih srednjeveških utrdb v Beli krajini in ponuja visoko stopnjo zasebnosti. Nahaja se namreč na čudovitem otočku, obkroženem s počasi tekočo reko – dostop do celotnega posestva pa je mogoč le...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This