Napoved razpisa garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2017

Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) bodo lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopala do ugodnih posojil in garancij za:

  • Investicije do 100.000 EUR (ročnost do 7 let),
  • obratna sredstva do 30.000 EUR (ročnost do 3 leta),
  • zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta) in
  • predfinanciranje projektov do 60.000 EUR (ročnost do 3 leta).

Razpisan kreditni potencial bo v višini 3.750.500 EUR.

V razpisu sodelujejo dve banki: Delavska hranilnica d.d. z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 1,20% in NLB d.d. z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 1,50%.

Na razpis lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Mestne občine Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

Pin It on Pinterest

Share This