Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa Interreg Slovenija – Hrvaška objavljena nova verzija (verzija 2.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence, ki jo je slovenska nacionalna kontrolna enota v celoti posodobila. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This