Obisk podpredsednika Evropske komisije v Novem mestu

Informacijska točka Europe Direct Novo mesto je v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije gostila v Novem mestu podpredsednika Evropske komisije Jyrkija Katainena. Dogodek je simpatično povezovala novinarka in domačinka Anja Hlača Ferjančič. Debata je bila tudi interaktivno podprta, tako da so udeleženci lahko sproti odgovarjali na nekatera anketna vprašanja, ki so bila predvajana na aplikaciji Slido. Skozi vprašanja ter njihove odgovore se oblikovala tudi živahna debata.

Vprašanja udeležencev

Prvo vprašanje na aplikaciji, s katerim se je občinstvo ogrelo, je pokazalo, da občinstvo meni, da bi morala EU v prihodnosti več vlagati v raziskave in razvoj. Ker je podpredsednik Katainen zadolžen za področja delovnih mest, rasti, naložb in konkurenčnosti, je poudaril, da je potrebno dodati še več vlaganja v višje izobraževanje, saj nas v prihodnosti čakajo izzivi na področju umetnih inteligenc, ki prinesejo veliko priložnosti, a tudi drugačnih izzivov na področju dela, zaposlovanja. Mladi so izpostavili kar nekaj vprašanj, predvsem na področju zaposlovanja mladih, prekarnega dela, delovnih pravic v drugih državah EU. Podpredsednik je izpostavil, da je izobraževalni sistem v Sloveniji dober, zaposlovanje v EU se viša, nikoli niso bili kazalniki na področju zaposlovanja višji, hkrati pa se je gospod Katainen strinjal, da je v nekaterih državah EU odstotek nezaposlenih mladih previsok in predstavlja izziv. Kar nekaj vprašanj se je dotikalo teme migracij, predvsem integracije migrantov v lokalna okolja ter premoščanje kulturnih razlik v državah članicah EU. Dejal je, da nekatere države članice prihod migrantov razumejo kot del rešitve za pomanjkanje lastne delovne sile, a vendar kulturne težave predstavljajo težave. Integracijska politika migrantov bo tako predvsem v domeni vsake posamezne države članice in pa seveda organizacij (nevladnih, vladnih), ki se ukvarjajo s tovrstnimi tematikami.

Udeleženci dogodka so bili na podlagi analize prepričani, da bo za prihodnost EU najbolje, da krepi svoje pristojnosti na področju varnosti in obrambe. Tu je podpredsednik Katainen izpostavil, da je poleg klasičnih varnostnih groženj moč potrebnost pozornost nameniti tudi uporabo osebnih podatkov v napačne namene, kibernetsko varnost, spletna tveganja ipd. Strinja se, da bi morala EU poleg gospodarske moči razviti tudi varnostni aspekt oziroma konkretna mirovna prizadevanja, za katera bi potrebovala večjo vojaško moč.

Evropski sklad za strateške naložbe

Katainen je izpostavil EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe, je osrednji steber naložbenega načrta za Evropo. Prizadeva si odpraviti pomanjkanje zaupanja in naložb kot posledica gospodarske in finančne krize ter uporabiti likvidna sredstva, ki jih hranijo finančne institucije, podjetja in posamezniki v času, ko primanjkuje javnih finančnih virov.

Komisija sodeluje s strateškim partnerjem, skupino Evropske investicijske banke (EIB). Sklad podpira strateške naložbe na ključnih področjih, denimo v infrastrukturo, energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, raziskave in inovacije, okolje, kmetijstvo, digitalno tehnologijo, izobraževanje ter projekte na področju zdravstva in sociale. Prav tako pomaga malim podjetjem pri ustanavljanju in širitvi poslovanja z zagotavljanjem tveganega kapitala. Občinstvo je sicer izpostavilo, da bo na račun tehnologije ukinjenih kar nekaj delovnih mest in s tem se bo morala v prihodnosti spopasti tudi EU. Da so delovna mesta najbolj osrednja tematika prihodnosti EU je pokazala tudi aplikacija, ko je le-ta besedna zveza dobila največ glasov.

Evroskepticizem

Dotaknil se je tudi evroskepticizma, ki je lahko v povezavi s populizmom problematičen za temelje demokracije in demokratičnih institucij. Tudi sam je izrazil zaskrbljenost na to temo, kar pomeni, da jo mora tudi sama EU osvetliti in izpostaviti kot problem. Glede trgovinskega zaostrovanja in odnosov ZDA-EU-Rusija je dejal, da se ne more strinjati s predsednikom Trupom in trgovinskimi vojnami, ki še nikoli niso prinesle ničesar dobrega. Nizke plače in problematika pomanjkanja delovnih mest pa sta v pristojnosti vsake države članice EU, saj sama EU recimo nima kompetenc pri določanju minimalnih plač v posameznih državah članicah.

Utrinki z dogodka:

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This