Razvojni center Novo mesto, kot izbrana regionalna razvojna agencija za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Zakon) in Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah vodi postopke imenovanja Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija in oblikovanja Regijske razvojne mreže za programsko obdobje 2021 – 2027.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (Odlok) določa, da je Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija sestavljen iz 54 članov, in sicer:

 • 21 voljenih funkcionarjev občin,
 • 21 voljenih predstavnikov regijskega gospodarstva,
 • 11 voljenih predstavnikov regijskih nevladnih organizacij,
 • 1 predstavnik ORP, ki ga imenuje ORP.

Razvojni center Novo mesto je že pozval predlagatelje (občine, regijske gospodarske zbornice, območne obrtno-podjetniške zbornice, območne kmetijsko gozdarske zbornice in druga združenja gospodarstva iz JV Slovenije, regijsko stičišče nevladnih organizacij), da sporočijo kandidate za Razvojni svet regije JV Slovenija. Po prejemu kandidatov bo v skladu z Odlokom in Zakonom, Svet regije JV Slovenija predlagal skupno listo. O kandidatni listi bodo glasovali občinski sveti vseh občin Jugovzhodne Slovenije. Kandidatna lista bo potrjena, če bo zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.

Razvojni center Novo mesto oblikuje tudi Regijsko razvojno mrežo, ki jo lahko sestavljajo:

 1. regionalna razvojna agencija,
 2. pravne osebe, ki skupaj z regionalno razvojno agencijo opravljajo splošne razvojne naloge v regiji;
 3. pravne osebe, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
 • izvajanje regijske finančne sheme,
 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
 • spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti,
 • promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
 • izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva in
 • prostorsko planiranje na regionalni ravni;
 1. druge razvojne institucije, ki so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

Regijsko razvojno mrežo oblikuje in vodi regionalna razvojna agencija, potrdi pa jo Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Objavljen je razpis P4D: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Objavljen je razpis P4D: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Datum objave: 18. 6. 2021 Izvajalec razpisa: Slovenski podjetniški sklad Predmet razpisa: sofinanciranje tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov, za stroške, nastale od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 Razpisana...

SKLOP DELAVNIC: UVOD V ROBOTIKO

SKLOP DELAVNIC: UVOD V ROBOTIKO

Robotska tehnologija prinaša številne tako inovacijske kot tudi poslovne priložnosti. Industrijski roboti se zadnje čase pojavljajo v vseh panogah, v katerih je možno monotono in težaško delo preložiti iz človeških rok na robota. Tako se delavec prelevi v operaterja...

Naši mladi startupi najboljši na mednarodnem tekmovanju

Naši mladi startupi najboljši na mednarodnem tekmovanju

Zelo ponosni smo na svoje varovance Nika Stanojeviča, Vala Vidmarja, ter Blaža Novšaka, ki so, vsak v svoji kategorijah, zmagali na mednarodnem tekmovanju Popri International Eusair Youth. - VISUS - See with me sta razvila dijaka Nik Stanojevič in Val...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This