Razvojni center Novo mesto, kot izbrana regionalna razvojna agencija za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Zakon) in Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah vodi postopke imenovanja Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija in oblikovanja Regijske razvojne mreže za programsko obdobje 2021 – 2027.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (Odlok) določa, da je Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija sestavljen iz 54 članov, in sicer:

 • 21 voljenih funkcionarjev občin,
 • 21 voljenih predstavnikov regijskega gospodarstva,
 • 11 voljenih predstavnikov regijskih nevladnih organizacij,
 • 1 predstavnik ORP, ki ga imenuje ORP.

Razvojni center Novo mesto je že pozval predlagatelje (občine, regijske gospodarske zbornice, območne obrtno-podjetniške zbornice, območne kmetijsko gozdarske zbornice in druga združenja gospodarstva iz JV Slovenije, regijsko stičišče nevladnih organizacij), da sporočijo kandidate za Razvojni svet regije JV Slovenija. Po prejemu kandidatov bo v skladu z Odlokom in Zakonom, Svet regije JV Slovenija predlagal skupno listo. O kandidatni listi bodo glasovali občinski sveti vseh občin Jugovzhodne Slovenije. Kandidatna lista bo potrjena, če bo zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.

Razvojni center Novo mesto oblikuje tudi Regijsko razvojno mrežo, ki jo lahko sestavljajo:

 1. regionalna razvojna agencija,
 2. pravne osebe, ki skupaj z regionalno razvojno agencijo opravljajo splošne razvojne naloge v regiji;
 3. pravne osebe, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
 • izvajanje regijske finančne sheme,
 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
 • spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti,
 • promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
 • izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva in
 • prostorsko planiranje na regionalni ravni;
 1. druge razvojne institucije, ki so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

Regijsko razvojno mrežo oblikuje in vodi regionalna razvojna agencija, potrdi pa jo Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This