Razvojni center Novo mesto, kot izbrana regionalna razvojna agencija za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Zakon) in Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah vodi postopke imenovanja Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija in oblikovanja Regijske razvojne mreže za programsko obdobje 2021 – 2027.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (Odlok) določa, da je Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija sestavljen iz 54 članov, in sicer:

 • 21 voljenih funkcionarjev občin,
 • 21 voljenih predstavnikov regijskega gospodarstva,
 • 11 voljenih predstavnikov regijskih nevladnih organizacij,
 • 1 predstavnik ORP, ki ga imenuje ORP.

Razvojni center Novo mesto je že pozval predlagatelje (občine, regijske gospodarske zbornice, območne obrtno-podjetniške zbornice, območne kmetijsko gozdarske zbornice in druga združenja gospodarstva iz JV Slovenije, regijsko stičišče nevladnih organizacij), da sporočijo kandidate za Razvojni svet regije JV Slovenija. Po prejemu kandidatov bo v skladu z Odlokom in Zakonom, Svet regije JV Slovenija predlagal skupno listo. O kandidatni listi bodo glasovali občinski sveti vseh občin Jugovzhodne Slovenije. Kandidatna lista bo potrjena, če bo zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.

Razvojni center Novo mesto oblikuje tudi Regijsko razvojno mrežo, ki jo lahko sestavljajo:

 1. regionalna razvojna agencija,
 2. pravne osebe, ki skupaj z regionalno razvojno agencijo opravljajo splošne razvojne naloge v regiji;
 3. pravne osebe, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
 • izvajanje regijske finančne sheme,
 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
 • spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti,
 • promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
 • izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva in
 • prostorsko planiranje na regionalni ravni;
 1. druge razvojne institucije, ki so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

Regijsko razvojno mrežo oblikuje in vodi regionalna razvojna agencija, potrdi pa jo Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

SeeMeet Slovenia 2018

SeeMeet Slovenia 2018

Rastimo skupaj in bolj uspešno Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih sestankov s potencialnimi partnerji. Vzpostavite prave stike in se srečajte s...

Če bi bil/a jaz župan/ja

Če bi bil/a jaz župan/ja

Kaj bi spremenili, dodali, uredili v vaši lokalni skupnosti? Lokalne volitve so pred vrati. Zakaj ne bi kandidatom za župane vnaprej povedali, kaj potrebujemo in kako bi lahko izboljšali kakovost življenja v naših lokalnih skupnostih? V službi in prostem času ste...

Izteka se Poziv za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah 2018/2019

Izteka se Poziv za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah 2018/2019

Delodajalci pozor, ne pozabite oddati potreb po kadrovskih štipendijah Rok za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah (Javni poziv delodajalcem 2018/1019) se z začetkom študijskega leta zaključuje. Podjetja oz. delodajalci imate tako le še do 30. 9. 2018 oz. do porabe...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This