Razvojnem centru Novo mesto je imel ima danes, 10. 3. 2017, otvoritev Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRI), kjer je prisostvovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Razlogi za ustanovitev CRRI se skrivajo v  gospodarskih kazalnikih, po katerih sodi regija JV Slovenija v slovenski vrh predvsem po zaslugi največjih gospodarskih družb, ki uspešno delujejo doma in v tujini. Manj je majhnih in srednje velikih podjetij, ki pogosto premalo vlagajo v razvoj in raziskave, saj so jim težje dostopni centri znanja. Vse to je bilo analizirano že v regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014-2020 in takrat je bila dana pobuda, da se v regiji okrepi delovanje na področju razvoja, raziskav in inovacij z ustanovitvijo CRRI.

Ustanovitev CRRI so tako podprle večje občine, in sicer Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Ribnica in Trebnje. Podporo delovanju so izkazala tudi podjetja, ki so se že vključila v delovanje centra ali pa to še načrtujejo.

Več informacij o otvoritvi CRRI v sporočilu za javnost.

Utrinki z otvoritve:

              

Pin It on Pinterest

Share This