Na podlagi Pravil delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. Priglasitve M001-1227319-2016I) z dne 28. 3. 2017, Mnenjem o skladnosti sheme z dne 23. 12. 2020 ter odobrenim Podaljšanjem sheme z dne 22. 11. 2023 (št.441-22/2023/178)

objavlja Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: RC NM), dne 29. 3. 2024

Podaljšanje Razpisa garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2023

  1. Spremeni se 5.odstavek 4.člena, ki se po novem glasi:

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01. 01. 2023 do 30. 04. 2024.

  1. Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:

Razpis je odprt do 30. 04. 2024, upravičenci lahko oddajo popolne vloge do 30. 04. 2024 do  14.00 ure.  

Vsa ostala določila predmetnega razpisa ostajajo nespremenjena v veljavi.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki je podaljšana roka Evropske komisije in deluje pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto, se bo tudi letos pridružila projektu TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU), kampanji na...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This