Pred nami je dogodek namenjen srednješolcem, ki imajo podjetniške ambicije. Mladim bomo približali podjetništvo in jih naučili osnovne korake. Srečali se bodo s pravilnimi načini razmišljanja v smeri ustvarjanja lastnega posla in kreiranja podjetniških idej.

Delavnica: KREIRAJ PODJETNIŠKO IDEJO

Datum: 10.9.2021 od 9:00 do 12:00

Izvajalec: Simon Jeraj

Ciljna skupina: Mladi potencialni podjetniki

Delavnica z naslovom »kreiraj podjetniško idejo« bo mladim potencialnim podjetnikom omogočila, da se v praksi srečajo s podjetništvom in teoretičnimi metodami na področju zagona inovativnih podjetij. Svoje podjetniške sanje in ideje bodo prelili na papir in korak po korak idejo premikali v smeri zagona podjetja.

Udeležba na dogodkih je brezplačna. Več informacij in prijave so možne na (število prijav je omejeno)

*Operacijo SIO-PIP-2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Pin It on Pinterest

Share This