Podpis statuta in konvencije EZTS »Poti prihodnosti: Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«

V prostorih Razvojnega centra Novo mesto je 3. 10. 2022 13 članov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS): »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA – NOVO MESTO – KARLOVEC – ZAGREB« podpisalo ustanovitvene akte združenja – statut in konvencijo. Gre za sploh prvo registrirano tovrstno združenje s sedežem v Sloveniji.

V njem sodelujejo člani iz Slovenije in s Hrvaške. Na slovenski strani so to občine Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Metlika in Mestna občina Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., ter Slovenske železnice, d. o. o., na hrvaški strani pa Karlovška županija in HŽ infrastruktura, d.o.o. Cilj združenja je spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čezmejne in regionalne javne železniške infrastrukture z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva ter tako čezmejno povezati območje, zagotoviti napredek, trajnostni razvoj in teritorialno kohezijo. »Vesel sem, da smo uspeli narediti velik premik v sodelovanju na področju trajne mobilnosti. Gre za to da pohitrimo procese, da se ta infrastruktura uredi, da bomo v normalnih konkurenčnih časih potovali potniki in tovorni promet ter s tem omogočali nadaljnji industrijski razvoj tega območja,« je ob podpisu dejal Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in župan Karlovške županije so ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo v maju 2018 podpisali Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, na podlagi katerega se podpisniki zavzemajo za doseganje ciljev: modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. Sodelujoči so si bili enotni, da bodo cilji, za katere so se zavzeli, v dogovoru lahko doseženi le, če se vključijo še ostali deležniki in se ustanovi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Podpis ustanovitvenih aktov pomeni nov mejnik, s katerim bodo cilji lažje, hitreje in bolj učinkovito doseženi.

»Nadaljni koraki so imenovanje v. d. direktorja, ki bo postoril vse potrebno za vpis v register v Sloveniji in pri odboru regij v Bruslju. Sledi razpis za direktorja in prijave na evropske razpise,« je nadaljnje aktivnosti orisal Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto.

Evropska unija je že leta 2006 vzpostavila pravni instrument, imenovan Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS), z namenom, da bi olajšala čezmejno sodelovanje in s tem okrepila gospodarski, socialni in teritorialni razvoj obmejnih regij. S tem instrumentom so omogočeni izvajanje skupnih razvojnih projektov, izmenjava strokovnega znanja in boljše usklajevanje prostorskega načrtovanja, predvsem pa enake možnosti za institucije na obeh straneh meje. Trenutno je pri Odboru regij registriranih več kot 80 združenj, v nekaterih sodelujejo tudi člani iz Slovenije, nobeden izmed njih pa še nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA – NOVO MESTO – KARLOVEC – ZAGREB« kot prvo registrirano s sedežem v Sloveniji, in sicer v Novem mestu, bo povezovalo občine in organizacije iz obmejnega prostora Hrvaške in Slovenije. Organizacijska oblika omogoča nove možnosti čezmejnega sodelovanja, ki je pomembno za razvoj obmejnega območja in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na obeh straneh meje.

 

Foto: Boštjan Pucelj

 

Utrinki z dogodka:

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Odprte so prijave v program iniciativa ALMA

Odprte so prijave v program iniciativa ALMA

Odprte so prijave v program iniciativa ALMAGre za 6-mesečni mentorski program, ki vključuje 2-mesečno delovno-učno izkušnjo v tujini.Iniciativa ALMA se izvaja do 31. 10. 2028. Njen namen je omogočiti mladim od 18. do 35. leta, ki niste vključeni v izobraževanje,...

INOVACIJSKA KONFERENCA INVESTICIJE GREMO (GREen MObility)

INOVACIJSKA KONFERENCA INVESTICIJE GREMO (GREen MObility)

INOVACIJSKA KONFERENCA INVESTICIJE GREMO (GREen MObility)Misija GREMO (GREen MObility) je vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države, s katero naša avtomobilska podjetja pospešeno prehajajo iz proizvodnje komponent in sistemov za motorje z notranjim...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This