15. septembra 2017 Ministrstvo za okolje in prostor organizira prvo javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Posvet bo potekal v prostorih Biotehniške fakulteteJamnikarjeva 101 med 8.30 in 12.30 uro. Na posvetu bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države, pripravljena v raziskovalni nalogi pod vodstvom Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja. Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Vabilo in program posveta.

Prijava na dogodek na tem obrazcu ali na elektronski naslov .

Prijave zbirajo do torka, 12. septembra 2017, do 12.00 ure.

Vabljeni!

Pin It on Pinterest

Share This