V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je 18. septembra 2020 potekal posvet o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in razvoju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).

Državni svet je organiziral posvet z namenom, da bi v sodelovanju s ključnimi odločevalci poiskali odgovore na izzive, ki jih prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in o razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike po letu 2020.

Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih kompromisih je bil letos 21. julija na ravni EU dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga spremlja instrument za okrevanje EU. Z vidika financiranja ključnih prioritet, kar kohezijska politika je, je dogovor dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije.

Na posvetu je Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, izpostavil pomen ustanovitve pokrajin za boljše črpanje evropskih sredstev. Predsednik Vlade Janez Janša in minister Zvonko Černač, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sta za naslednjo finančno perspektivo napovedala pripravo ločenih operativnih programov, in sicer posebej za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in posebej za Vzhodno Slovenije (KRVS), ob tem pa bo pripravljen še poseben program za sredstva Kohezijskega sklada. Obenem naj bi država zagotovila dodatna sredstva za manj razvita območja v KRZS in jim na ta način omogočila enako stopnjo sofinanciranja projektov, kot bo veljala za KRVS (tj. predvidoma 85 % upravičenih stroškov). 

Posnetek celotnega posveta je dostopen na tej povezavi.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih...

Investicijska priložnost – Grad Gradac

Investicijska priložnost – Grad Gradac

Investicijska priložnost – Grad Gradac Grad Gradac je eden najbolj ohranjenih srednjeveških utrdb v Beli krajini in ponuja visoko stopnjo zasebnosti. Nahaja se namreč na čudovitem otočku, obkroženem s počasi tekočo reko – dostop do celotnega posestva pa je mogoč le...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This