Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2023

Z objavljenim povabilom preprečujemo finančno izključenost pri financiranju in omogočamo dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, vpisanim v evidenco socialnih podjetij (vodi jo pristojno ministrstvo), ki imajo sedež v eni izmed sodelujočih občin ter izpolnjujejo pogoje povabila, kot tudi dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Dolenjske Toplice, Kočevje, Mestna občina Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk.

 SUBVENCIJA JE NAMENJENA ZA:

 namenske kredite v materialne in nematerialne investicije,

 • kredite za obratna sredstva in
 • kredite za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov, povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje obrestne mere so namenska.  

OBČINE, kjer ima podjetje sedež (domicil), zagotavljajo za izvedbo povabila v proračunih za leto 2023 sredstva v naslednjih zneskih:

 •  Dolenjske Toplice: 4.000,00 €  (razpis zaprt)
 •  Kočevje: 10.000,00 €  (podaljšan razpis do 27. 10. 2023)
 •  Mestna občina Novo mesto: 15.000,00 €  (razpis zaprt)
 •  Mirna: 3.000,00 €  (razpis zaprt)
 •  Mirna Peč: 2.200,00 €  (razpis zaprt)
 •  Mokronog-Trebelno: 1.000,00 €   (razpis zaprt)
 •  Straža: 3.000,00 €  (podaljšan razpis do 27. 10. 2023)
 •  Šentjernej: 12.000,00 €  (podaljšan razpis do 27. 10. 2023)
 •  Škocjan: 3.000,00 €  (razpis zaprt)
 •  Trebnje: 2.000,00 €  (razpis zaprt)
 •  Žužemberk: 5.000,00 €  (razpis zaprt)

Skupaj: 60.200,00 €

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog je do petka 20. 10. 2023, do 14. ure.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na:  ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

 

VEČ o razpisu v dokumentaciji.

 

Razpisna dokumentacija

Morda vas zanima tudi:

Odprte so prijave v program iniciativa ALMA

Odprte so prijave v program iniciativa ALMA

Odprte so prijave v program iniciativa ALMAGre za 6-mesečni mentorski program, ki vključuje 2-mesečno delovno-učno izkušnjo v tujini.Iniciativa ALMA se izvaja do 31. 10. 2028. Njen namen je omogočiti mladim od 18. do 35. leta, ki niste vključeni v izobraževanje,...

Javni razpis za vključitev v projekt PONI JV SLOVENIJA 2. SKUPINA

Javni razpis za vključitev v projekt PONI JV SLOVENIJA 2. SKUPINA

PONI JV SLOVENIJA  - Odprt je Javni razpis za vključitev v 2. skupino usposabljanja za samostojno podjetniško pot  Razvojni center Novo mesto nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni JV...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This