HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ZA PRIPRAVO CELOVITIH UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU KRKE IN PRIPRAVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA IZVEDBO UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI OPVP KOSTANJEVICA NA KRKI

Nosilec projekta je Inštitut za vode Republike Slovenije v sodelovanju Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane. Regionalni razvojni agenciji ob porečju reke Krke, Razvojni center Novo mesto d.o.o. in RRA Posavje nudita nosilcu projekta podporo pri integraciji projekta v okolje.  V četrtek, 5. 10. 2017, ob 10.00 uri, bodo v sejni sobi Občine Kostanjevica na Krki predstavljena izhodišča, vsebine in pričakovani cilji projekta s strani nosilca projekta. Potekalo bo tudi usklajevanje z deležniki glede pridobitve obstoječih strokovnih podlag, študij, ipd. na nivoju posameznih občin oz. tangiranih regij.

Vsebina predstavitve projekta

  • Predstavitev izhodišč, vsebine in pričakovanih ciljev projekta.
  • Usklajevanje z deležniki glede pridobitve obstoječih strokovnih podlag, študij, ipd. na nivoju posameznih občin oz. tangiranih regij.

KDAJ: četrtek, 5. oktober 2017 ob 10:00

KJE: sejna soba Občine Kostanjevica na Krki Kambičev trg 5, Kostanjevica na Krki

Vabilo najdete tukaj.

Vabljeni.

Pin It on Pinterest

Share This