Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja s podporo sredstev Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 odobrila projekt na področju izboljšanja upravljanja trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal na območju Novega mesta in norveških mest Bodø in Stjørdal. Razvojni center Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto in norveška univerza NORD sodelujejo pri razumevanju potovalnih navad na lokacijah z veliko prometa, pripravi mobilnostnega načrta za Splošno bolnišnico Novo mesto in izvedbi pilotnih ukrepov iz mobilnostnega načrta, ki so namenjeni povečanju deleža potovanj z oblikami bolj trajnostne mobilnosti in zagotovitvi pogojev za električno mobilnost.

Nedavna raziskava potovalnih navad v regiji Jugovzhodna Slovenija je pokazala, da se skoraj 90 % zasebnih potovanj opravi z motoriziranimi oblikami prevoza, zanemarljiv delež pa z bolj trajnostnimi oblika mobilnosti, kot so hoja, kolo in javni potniški promet. Ni presenetljivo, da kazalniki onesnaženosti zraka in hrupa, zastojev in nesreč zahtevajo nujne ukrepe za trajnostno mobilnost na ravni lokacij z veliko prometa. Zato želimo v skladu s strateškimi dokumenti, kot sta npr. Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto ter Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije Slovenija do 2030 uresničiti glavni cilj projekta SALOMON: ublažiti podnebne spremembe in se nanje prilagoditi s podporo trajnostni mobilnosti.

Splošna bolnišnica Novo mesto je eden večjih generatorjev prometa v Novem mestu, ki je v zadnjih letih še posebej obremenjeno z osebnim prometom. Splošna Bolnišnica Novo mesto je druga največja regionalna bolnišnica v Sloveniji in pomembnejša ustanova v regiji Jugovzhodna Slovenija. V bolnišnici se letno zdravi okoli 20.000 pacientov, v specialistično-ambulantnih dejavnostih pa se v povprečju opravi okoli 170.000 letnih pregledov pacientov. Večina oseb (pacienti, obiskovalci, zaposleni, logistika) za dostop do bolnišnice uporabi osebno motorno vozilo, kar ustvarja nenehen pritisk po parkirnih prostorih in cestni infrastrukturi. Ta izziva bomo ustrezno naslovili in zagotovili pogoje za alternativne oblike mobilnosti. Splošna bolnišnica Novo mesto kot večji delodajalec s 1200 zaposlenimi in nešteto obiskovalci na okoli 30.000 m2 nujno potrebuje prilagojene rešitve za trajnostno mobilnost, s čimer se bo zmanjšal ogljični odtis in vzpostavilo trajnostno, zdravo, vključujoče in dostopno okolje.

Prepričani smo, da bodo številne predvidene aktivnosti za izmenjavo izkušenj med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško pomembno prispevale k blaženju posledic podnebnih sprememb in poznavanju mehanizmov sodelovanja med državami, kot je Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, v katerem sodelujejo še Islandija, Lihtenštajn in Norveška. Skupaj sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki je podaljšana roka Evropske komisije in deluje pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto, se bo tudi letos pridružila projektu TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU), kampanji na...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This