Projekt WONDER – otrokom prijazne destinacije

Razvojni center Novo mesto je partner v mednarodnem projektu »WONDER«, v okviru katerega izvajamo aktivnosti za povečanje privlačnosti in konkurenčnosti destinacije.  

V projektu se skupaj s partnerji (Fano, Cervia, Herceg Novi, Velenje, Dolenjska / Novo mesto, Zahodna Ahaja, Preveza, Tirana, Dubrovnik, Novigrad) osredotočamo na razvoj otrokom prijaznih destinacij, vse skupaj pa poteka v sodelovanju s turističnim sektorjem, lokalnimi oblastmi, civilno družbo, poslovnim sektorjem in kulturno kreativnim sektorjem. Cilj je oblikovati  nove metode sodelovanja in nove storitve za otroke, pri čemer bomo upoštevali varstvo in promocijo naravnih virov in kulturne dediščine v okviru trajnostnega razvoja turizma.

V nadaljevanju sledi kratek povzetek analize otroškega in mladinskega turizma.

Družinska potovanja so eden največjih segmentov turistične industrije. Raziskava v Združenem kraljestvu je pokazala naslednje: 70% intervjuvanih družin načrtuje potovanje oziroma bo “zelo verjetno” počitnikovalo v naslednjem letu, če bo splošna situacija dovoljevala. Še več, število družin, ki si vzamejo čas za potovanje skupaj, naj bi se do leta 2022 povečalo za skoraj 25% na 376 milijonov potovanj letno (seveda, če bodo pandemija COVID -19 in okoliščine z njo to dopuščale).  Statistični podatki o družinskih potovanjih kažejo, da je za 95% potnikov glavna prednostna naloga pri rezervaciji počitnic najti destinacijo, kjer se bodo vsi zabavali in doživeli lokalno okolje destinacije. To potrjuje dejstvo da 70% družin pravi, da je udobje za otroke pomemben dejavnik pri odločanju kje počitnikovati. Podrobno smo raziskali razvojne dokumente na področju turizma na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v Sloveniji. V ta namen smo preučili Nacionalno strategijo razvoja turizma 2017 – 2021 (NSRT 2017 – 2021), Regionalno strategijo razvoja turizma za destinacijo Dolenjska in Strategije lokalnega razvoja turizma za občine Novo mesto, Šmarješke in Dolenjske Toplice. Ugotovitve žal niso spodbudne z vidika omembe ali kakršne koli prisotnosti konceptov turizma, prijaznega otrokom in družinam, v omenjenih dokumentih.

Na projektnem območju ni formalnih partnerskih struktur in mrež, s katerimi bi se formaliziralo sodelovanje vseh sektorjev, ki sodelujejo na področju razvoja turizma. A vendar je sodelovanje v določeni meri doseženo z različnimi regionalnimi in lokalnimi pobudami in projekti, ki jih vodijo različne institucije, kot so Razvojni center Novo mesto d.o.o. in več akademskih ustanov in fakultet v Novem mestu ter občine v regiji.  Za zbiranje informacij smo pripravili različne oblike vprašalnikov za lokalne javne organe, zasebni sektor oziroma gospodarske subjekte (kot so hoteli, restavracije, organizatorji potovanj, potovalne agencije) in nevladni kulturni sektor (kot so muzeji, galerije, združenja, obrtne delavnice in drugi), kjer so vprašanja temeljila na smernicah iz projekta WONDER.

Poleg razdeljenih vprašalnikov smo organizirali spletna srečanja z vsemi tremi sektorji. Iz opravljene raziskave lahko sklepamo, da turistična destinacija Dolenjska trenutno še ne ponuja strukturirane in osredotočene ponudbe, prijazne do otrok in družin. V isti sapi lahko kljub vsemu zaključimo, da so številni intervjuvani posamezniki in institucije izrazili pripravljenost, da sodelujejo pri razvoju tega produkta, kakor tudi, da bodo aktivno sodelovali v organiziranih in ciljno usmerjenih pobudah projekta WONDER. Dobili smo zelo koristne nasvete in predloge za oblikovanje ukrepov, ki naj bi v prihodnje spodbudili razvoj »otrokom in družinam« prijazne turistične ponudbe na Dolenjskem.  

Vodja projekta

Vesna Maksimović 

 

Grafični prikaz odgovorov:

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This