Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2024

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za razvoj mikro in malih podjetij, ki jih razpisuje RC Novo mesto d.o.o., v sodelovanju z:

 • občinami: Mestno občino Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk,
 • Zavodom RS za zaposlovanje in
 • bankama NLB d.d. ter Delavsko hranilnico d.d. .

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Podrobnejši opis definicije podjetja opredeljen v 3. členu razpisa.

Garancija GSD (od 50 do 80 %) omogoča lažjo pridobitev posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Ugodnost posojila GSD je izražena v ugodni obrestni meri (možnost izbire med FIKSNO in VARIABILNO obrestno mero), ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

UPRAVIČENCI po razpisu so:

 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
 • zasebni zavodi,
 • zadruge,
 • socialna podjetja in
 • društva,

ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na območju občin, navedenih v prvi alineji prvega odstavka. Več o pogojih v priloženi dokumentaciji razpisa.

Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD:

RC Novo mesto v letu 2024 razpisuje:

 • posojila v višini 5.554.121 EUR in
 • garancije v višini 4.075.169 EUR.

Sredstva so namenska.

Informacije:

Upravičenci lahko informacije dobijo na naslednjih mestih:

 • na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Nataša Derganc Štajdohar, tel. 07/ 33 72 987,
 • na Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/ 89 50 610,
 • na spletnih straneh rc-nm.si.

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo (vključno s pozitivnim bančnim sklepom o odobritvi posojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.

Rok za oddajo vlog:

Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC Novo mesto bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

Razpis je odprt do 31. 3. 2025 oziroma do porabe sredstev.

 

Razpisna dokumentacija

Morda vas zanima tudi:

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnostiDa se starejši zavedajo pomena digitalnih spretnosti, so dokazali z udeležbo na delavnici, ki jo je včeraj v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) pripravila Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This