Objavljen je razpis Subvencija obrestne mere za leto 2019

Namen

Namen povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna, Občine Mirna Peč, Občina Straža, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Žužemberk.

Komu je subvencija namenjena?

Pomoč »subvencija« je namenjena:

 • mikro in malim gospodarskim družbam,
 • samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
 • socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na  ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

Sredstva

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2019 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

 • Občine Dolenjske Toplice: 4.000 EUR
 • Mestne občine Novo mesto: 15.000 EUR
 • Občine Mirna: 2.000 EUR
 • Občine Mirna Peč: 2.000 EUR
 • Občina Straža: 1.000 EUR
 • Občina Šentjernej: 10.000 EUR
 • Občine Škocjan: 2.000 EUR
 • Občine Žužemberk: 5.000 EUR

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do ponedeljka 21. 10. 2019, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti na naslov izvajalca:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Podbreznik 15
8000 Novo mesto

s pošto ali po prinosniku (pravočasna vloga), ali skenirana elektronsko po e-pošti na naslov . V kolikor sporočilo ne prispe pravočasno, ni odgovornost na strani izvajalca, ampak na strani prijavitelja. Prijavitelj je dolžan preveriti, če je e-pošta prispela pravočasno.

Vloge, ki bodo prispele po tem roku, so nepravočasne in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

V primeru pisne oddaje mora biti na ovojnici izpisan upravičenec oz. v primeru elektronske oddaje upravičenec navede svoj naziv in naslov (pravilna vloga).

Razpisna dokumentacija

Morda vas zanima tudi:

BREZPLAČNA SPLETNA USPOSABLJANJA ABC PODJETNIŠTVA

BREZPLAČNA SPLETNA USPOSABLJANJA ABC PODJETNIŠTVA

SPIRIT Slovenija je objavil napoved spletnih usposabljanj ABC podjetništva 2022 za vso Slovenijo. Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This