Razpis za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo težko pričakovan Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v višini 69 milijonov evrov. Ministrstvo bo podprlo vlaganja v popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov, upravičene pa bodo zgolj visoko okoljsko trajnostne investicije.

Vrednost javnega razpisa je 69 milijonov evrov, pri čemer je za popolne prenove namenjenih 48,5 milijona evrov in za novogradnje 20,5 milijona evrov. Investicije se lahko nanašajo na vlaganja v hotele, motele, penzione, gostišča, turistične kmetije, kampe in glampinge kategorije najmanj 3* oz. jabolk ter kampe in glampinge kategorije najmanj 4*.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki opravljajo dejavnost s področja gostinstva in turizma, z izjemo podjetij, ki so v 25 ali več odstotni javni lasti. MGRT bo sofinanciralo stroške gradnje in opreme ter v manjši meri tudi stroške elaboratov, usposabljanj, pridobitve ekoloških znakov, zagonskega trženja in stroške opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije.

Javni razpis je usmerjen v trajnostni razvoj turizma. Z njim želimo še naprej dosegati cilj, da Slovenija kot turistična destinacija ostaja trdno pozicionirana na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti. Zato je pomemben pogoj, da mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti. Vse investicije bodo morale ob zaključku pridobiti tudi visoke energetske izkaznice (najmanj razred B1), ekološke znake in se vključiti v shemo Slovenia Green.

Za posamezno investicijo lahko prijavitelji pridobijo sofinanciranje do 1,1 milijona EUR za popolne prenove ter do 1,8 milijonov evrov za novogradnje, ob tem pa mora biti načrtovana vrednost investicije najmanj 300.000 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in lokacije izvedbe investicije in se giblje do 10 do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. Najvišje odstotke sofinanciranja dobijo mala podjetja v Vzhodni Sloveniji, in sicer do 50 % vrednosti upravičenih stroškov; z rastjo velikosti se ta odstotek niža, in sicer srednje velika podjetja na Vzhodu lahko prejmejo do 40 %, velika podjetja do 30 %.

V Zahodni Sloveniji je situacija bolj kompleksna. Podjetja z manj razvitih delov Zahodne Slovenije prejmejo višji odstotek sofinanciranja, ta se giblje od 15 – 45 %, odvisno od lokacije in velikosti podjetja, podjetja iz bolj razvitih območij Zahoda (npr. Ljubljane, Kranja, Ankarana in Kopra) pa nižji odstotek, ki v primeru teh območij znaša 10 % (za srednje velika podjetja) oz. 20 % za mala podjetja. V najbolj razvitih krajih na Zahodu velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja investicij. Izjema od prej navedenih odstotkov sofinanciranja so določeni stroškov zunanjih izvajalcev, ki bodo po celotni Sloveniji financirani v višini 70 odstotkov upravičenih stroškov investicije.

Besedilo JR je objavljeno v Uradnem listu RS.

Vsi projekti bodo morali biti zaključeni do 31. 5. 2026.

Utrinki z dogodka:

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnosti

Starejši z novim znanjem digitalnih spretnostiDa se starejši zavedajo pomena digitalnih spretnosti, so dokazali z udeležbo na delavnici, ki jo je včeraj v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) pripravila Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This