Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2019 in 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2019 in 2020

Razpis je vezan na izvajanje programa Pokolpje, ki ga v, sodelovanju s podpornimi institucijami, izvaja Razvojni center Novo mesto in spodbuja regionalni razvoj regije JV Slovenija.

Razpisanih je za 1.275.000 € finančnih sredstev.

Roki

Rok za prejem ponudb: 

  • za projekte, sofinancirane v letu 2018: 13. 3. 2018 do 12.00
  • za projekte, sofinancirane v letu 2019: od 3. 5. 2018 (ne prej!!)  do vključno torka, 29. 5. 2018 do 12.00

Razpis in razpisna dokumentacija

Razpis

Razpisna dokumentacija

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na /"> z navedbo zadeve 4300-28/2017

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje sedem (7) delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje štiri (4) delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/, po elektronski pošti ali ustnih odgovorov ne bomo posredovali.

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This